Njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus)

Njivski vijušac je još poznat kao: dvornik papunac, slatki slak, petešak, čukundeda.

Njivski vijušac se može naći u:

Ozimim strnim žitima, ređe u drugim usevima žitiarica.

Opis korova:

Korenov sistem je žiličast. Stablo njivskog vijušca je golo, pri osnovi razgranato, tanko i polegljivo. Lako se obavija oko stabala gajenih biljaka te na taj način može izazvati poleganje useva ili znatno otežati berbu. Listovi su sa dugim peteljkama srcolikog oblika. Cvetovi su male metlice u pazuhu listova a stablo se završava sa rascvetalom metlicom. Cvetovi su sitni i zelenkasti u grupama od dva do pet.

Cvetanje i plodonošenje

Period cvetanja i plodonošenja nije moguće utvrditi.

 

Preventivne mere

Setva čisitog semena, plodored, izbor sorata strnih žita sa kraćim i debljim stablom radi smanjenja poleganja.

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena sorata strnih žita sa kraćim i debljim stablom radi smanjenja poleganja, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se njivski vijušac javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Kako se njivski vijušac mehanički suzbija?

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i njivski vijušac nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje vijušca i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.
Plevljenje je jednini efikasan način mehaničkog suzbijanja u niklom usevu.

Hemijsko suzbijanje

U praksi se njivski vijušac tretira kao širokolisni korov. Čest je korov u našim parcelama te je nalaženje adekvatnog sredstva za prskanje lako. Gusti usevi su uvek rizični za prskanje tako da se povećan stepen opreznosti preporučuje pri upotrebi hemijskih sredstava. Izbegavati prskanje kada se usev bliži ili je u fazi cvetanja.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.