Otkrivena gar ovsa (Ustilago Levis)

 

Simptomi: Svi delovi klasa su razoreni, vidljiv je crni prah. ogo1Manifestuje se u vreme cvetanja i klasanja.

Vreme napada: Nakon oslobađanja spora iz razorenog klasa. Oslobođene spore se lepe na zdravo seme i setvom tog istog semena počinje nov ciklus napada.

Prelazni domaćin: Ne postoji, ceo živitni ciklus se odvija na gajenoj biljci.

 

ogo2Suzbijanje: Upotreba čistog semneskog materijala, plodored. Preporučuju se preparati na bazi: Karboksinil+tirama, Tebukonazola i  Protiokonazola.