Otkrivena gar ovsa (Ustilago levis)

Otkrivena gar ovsa (Ustilago levis) je gljivična bolest koja se manifestuje samo na ovsu. Nije primećeno da napada ovsove srodnike iz porodice trava (fam. Poaceae).

Simptomi otkrivene gari ovsa

Gljivica formira kolniju na generativnim organima i manfiestuje se u vreme cvetanja i klasanja. Može se prepoznati tako što su svi delovi metlice vidno razoreni i puni crnog praha. Taj crni prah su ustvari spore nove generacije otkrivene gari ovsa koje se slobodno šire i zaražavaju ostale metlice u neposrednoj okolini. Seme tih naizgled zdravih metlica je puno spora nove generacije tako da se setvom tog semena životni ciklus gljivice kompletira.

Učestalost i vreme napada

Pošto je ceo životni ciklus otkrivene gari ovsa vezan za gajenu biljku napad počinje onog momenta kada zaraženo seme proklija. Dok ne stupi faza cvetanja nije moguće znati da li je gajena biljka zaražena ili ne.

Prelazni domaćin

Ceo živitni ciklus se odvija na gajenoj biljci tako da je ona ujedno i prelazni domaćin.

Otkrivena gar ovsa (Ustilago levis) na metlici

Otkrivena gar ovsa (Ustilago levis) na metlici

Suzbijanje otkrivene gari ovsa

Upotreba čistog semneskog materijala je jedino pravo rešenje za problem koji pravi ova biljna bolest. Čisto kupuvno seme dolazi sa garancijom da je očišćeno od spora raznoraznih gljivica, semena korova i larvi štetočina. Briga da će otkrivenu gar ovsa doneti vetar sa obližnje parcele je mala do beznačajna jer čuvanje semena nije praktično i niko to ne radi zadnjih 15 godina u najmanju ruku.

Ukoliko se ipak nekim čudom pojavi direktno suzbijanje je izuzetno rizično. Prskanje u fazi cvetanja nosi sa sobom velik rizik oštećenja polena. Najbolje je sačekati da prođe cvetanje i onda prskati jer se tako gubitci u prinosu koliko toliko mogu ublažiti.

Plodored je mera koja se može primeniti ukoliko se pojavi otkrivena gar ovsa. Vraćanjem ovsa na parcelu koja je bila zaražena nakon tri do četiri godine garantuje da su spore gljivica propale.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.