Pamukova vaš (Aphis frangulae)

Pamukova vaš je poznata je po tome da napada krompir i pamuk.

Broj generacija i prezimljavanje:

Ima više generacija godišnje.  Razmnožavaju se od proleća do jeseni.

pamukova vaš 1Način na koji pamukova vaš nanosi štetu:

Osim što oštećuje bilje svojim sisanjem i prouzrokuje kovrdžanje listova, vrsta je poznati prenosnik viroznih oboljenja.

Očekivan period napada:

Ova lisna vaš se na krompiru zadržava 1,5-2 meseca. Od polovine juna do kraja jula, ponekad i do polovine avgusta. Na usevu krompira se formiraju 3-4 virginogene generacije. U drugoj virginogenoj generaciji dominantne su krilate forme. U drugoj polovini avgusta ova vrsta se retko sreće na krompiru.

pamukova vaš 2Suzbijanje:

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi brojnost veća od 10-20 lisnih vašiju na 100 listova, potrebno je izvršiti hemijsku intervenciju u cilju zaštite krompira od ove štetočine.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.

Leave a Comment