Pamukova vaš (Aphis frangulae)

Pamukova vaš je poznata je po tome da napada krompir i pamuk.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje.  Razmnožavanje traje od proleća do jeseni i vaši formiraju kolonije na lišću. U kolonijama se mogu naći odrasli insekti i larve. Svrha kolonije je da štiti i hrani podmladak. Insekti prezimljavaju u biljnim ostatcima koji se nalaze na parceli i vegetaciji oko parcele. Gusta trava je sklonište kome pribegavaju radi uspešnog prezimljavanja.

Način na koji pamukova vaš nanosi štetu

Pamukova lisna vaš ima rilicu (iglicu sličnu komarcu) uz pomoć koje probija zaštitno tkivo lista i dospeva do soka koji je bogat šećernom vodom. Listovi se usled oštećenja kovrdžaju i suše. Osim što pričinjava štetu na opsian način pamukova lisna vaš je poznata kao prenosilac gljivičnih, bakterijskih i virusnih oboljenja (sekundarne infekcije). Sekundarne infekcije se javljaju tako što izazivači bolesti direktno prelaze sa površine rilice insekta u biljni sok. Putem biljnog soka lako dospevaju u ostale delove biljnog tela.

 Očekivan period napada

Ova lisna vaš se na krompiru zadržava od mesec ipo do dva meseca. Od polovine juna do kraja jula, ponekad i do polovine avgusta. U usevu krompira se formiraju 3-4 generacije. U drugoj generaciji dominantne su krilate forme koje su u stanju da sa lakoćom prelete na druge gajene biljke i na njima osnuju nove kolonije. U drugoj polovini avgusta ova vrsta se retko sreće na krompiru. Biljne vaši su izuzetno osetljive na hladnoću i čim osete da se temperatura postepeno spušta spremaju se za zimski san (hibernaciju).

Kako se pamukova vaš suzbija?

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi brojnost veća od 10-20 lisnih vašiju na 100 listova, potrebno je izvršiti hemijsku intervenciju u cilju zaštite krompira od ove štetočine. Osim hemijske moguće je primeniti i biloške metode suzbijanja. Biljne vaši su čest delikates za druge insekte i obezbeđivanjem skloništa insektima predatorima moguće je držati populaciju biljnih vaši pod kontrolom.
Jesenje oranje ih neće pobiti jer u tom periodu vaši više nisu na parceli. Žetveni ostatci, ukoliko ih ima, moraju biti uklonjeni ili uništeni.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.