Pegavost uljane repice (Alternaria spp.)

Pegavost uljane repice izazivaju gljivice iz roda Alternaria. Ovaj rod ima mnogo vrsta koje se mahom saprofiti i pomažu u razgradnji biljne materije u raspadanju. Neke vrste su otišle korak dalje i evoluiralte tako da napdaju zdrave bilje što nas dovodi do dotičnog problema. Osim uljan repice ova vrsta napada mnoge biljne vrste kao što su: žitarice, kelj, kelj pupčar, šargarepa, krompir, paradajz i jabuke.

Simptomi

Bolest se manigestuje na svim nadzemnim delovima uljane repice. Na zaraženim delovima biljke javljaju se tamnosive, do gotovo crne, pege. Crne pege su nekrotične i može se desiti da iste pege imaju žuti ili beli obod ukoliko su vremenski uslovi nepovoljni za brz razvoj patogena. Čim se uslovi promene patogen nastavlja svoju ofanzivu. Ne remeti protk hranljivih materija kroz biljno telo jer ne napda koren kislem i floem. Štetu pričinjava tako što smanjiuje fotosinteski potencijal tako što uništava zelenu masu koja fotosintezu vrši.

Pegavost uljane repice i toksini

Toksini koji su posledica rada patogena mogu podeliti u dve grupe:

  • Toksini koji su specifično namenjeni za domaćina
  • Toksini koji nemaju specifičnu namenu.

Toksini bez sepcifične namene su razvijeni kao odbrambeni mehanizam. Opasni su po sve životinjske vrste, štaviše ima i onih koji su opasni po sisare. Ljudi i krupna stoka nisu prvi na udaru ali ukoliko se životinje hrane zelenom masom može doći do problema. Uglavno stradaju glodari  i insekti.

 

pegavost-uljane-repiceVreme napada

Napad je moguć u svim fazama rasta biljke pri obilnim padavinama. Pegavost uljane repice se širi tako što spore raznosi vetar. Čim dođe u kontakt sa ozleđenim biljnim tkivom infekcija počinje. Retko dolazi do proboja patogena kroz zdravo biljno tkivo. Spore koje završe na zdravom biljnom tkivu prelaze u stanje mirovanja i čekaju prvu ozledu koja će im omogućiti ulaz i obilne padavine, pogotovu ako su praćene gradom, predstavljaju savršenu priliku.

Prelazni domaćini

Prezimljava u zemljištu i zaraženim biljnim ostatcima. Ovo je osobina koju ima ceo rod Allternaria.

Kako se suzbija pegavost uljane repice

Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje, plodored. Predlaže se upotreba prparata na bazi: Fluazinama, Boskalida+Piraklostrobina i Hlorotalonila.
pegavost-uljane-repicePre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.