Pepeljasta kupusna vaš (Brevicoryne brassicae)

Pepeljasta kupusna vaš je poznata po tome da napada mnoge biljke iz porodice kupusnjača (fam Brassicaceae).

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje. Vaši se brzo razmnžavaju i formiraju kolonije na zelenim delovima bilja. Svrha kolonije je da pruži mladim vašima zaštitu i hranu dok ne sazreju dovoljno da se pare i formiraju nove kolonije. Prezimljavaju u stadijumu jajeta, posebno u semenskom usevu kupusa. Lisne vaši su osetljive na hladnoću i čim osete stalan i postepen pad temperature brzo vrše pripreme za prezimljavanje i obezbeđuju sklonište za jaja naredne generacije.

Način na koji pepeljasta kupusna vaš nanosi štetu

Štetni su odrasli insekti koji sisaju sokove iz lista, koji gubi sjaj, i smežurava se. Osim direktnog nanošenja štet vaši su poznate po tome da su prenosioci klica štetnih bakterija, virusa i gljivica tako da je dodatna infekcija useva moguća.

Očekivan period napada

Maksimalne štete nastaju u junu i avgustu. U aprilu se iz zimskih jaja pile larve iz kojih se u maju razvijaju štetni oblici.

pepeljasta kupusna vaš-1

Kako se suzbija pepeljasta kupusna vaš?

Ukoliko se kod jednog od pregleda utvrdi prosečno 30 lisnih vašiju na 5 biljaka, tada je nužno te površine nakon 3-4 dana ponovo detaljno pregledati. Povećana brojnost, u odnosu na
predhodni pregled označava ujedno da je i vreme za primenu pesticida..

Radi preventive se mogu korisiti bioinsekticidi. Ova sredstva su u stanju da svojm, za insekte neprijatnim, mirisom rasterju postojeće jedinke i spreči dolazak novih. Ključ uspeha je u redovnoj primeni ovih sredstava tokom gajene sezone sa iz izuzetkom perioda neposredno pred ili tokom cvetanja (ukoliko se radi o gjenju semenskog useva).

Bioinsekticidi se mogu napraviti u domaćoj radinosti i recepti za prirodne preparate na bazi: luka, koprive, paprike, kafe i opušaka se mogu naći ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.