Pepelnica žita (Erysiphe graminis)

Pepelnica žita, poznata i kao pepelnica pšenice je gljivična bolest koja se česta i redovna javlja u našim usevima strnih žita. Javlja se svake godine u usevima pšenice i njenih srodnika iz porodice trava fam.Poaceae

Simptomi pepelnice žita

Simptomi pepelnice žita se manifestuju u vidu sivkasto-pepeljaste navlake na svim zelenim delovima biljke. Te prevlake su ustvari razvijene gljivične kolonije. Razvoj kolonija počinje od najnižih listova i postepeno širi se ka najvišim. Ovu bolest je lako prepoznati u ranim fazama jer ima izuzetno karakterističan način na koji napada

Učestalost i vreme napada

Javlja se svake godine i retko bude godine kada je nema, Odgovara joj temperatura preko 17°C u kombinaciji sa visokom vlažnošću vazduha. Pošto se žitarice seju gusto topao i vlažan vazduh teško cirkuliše kroz usev. Kao posledica loše cirkulacije vlažnog vazduha dolazi do pojave takozvanih tropskih uslova koji su savršeni za razvoj pepelnice žita i njoj sličnih bolesti. Napada se može očekivati tokom cele sezone gajenja.

Prelazni domaćini

Prelazni domaćini su okolna korovska vegetacija i žetveni ostatci. Spore gljiva pepelnice žita se lakoćom šire po neposrednoj okolini i zadržavaju u zemljištu i vegetaciji koja slobodno niče oko parcele.

Pepelnica žita na travi

Prikaz pepelnice žita na običnoj travi. 

Suzbijanje pepelnice žita

Ova bolest je redovna pojava na našim parcelema što govori da nije moguće uspostaviti bilo kakav vid kontrole nad njom. Srećom lako je uočiti i suzbiti. Ukoliko se manifestuje u proleće i tada suzbije gajenje biljke će se lako oporaviti. Tokom i nakon cvetanja šansa da nastane ozbiljnija šteta raste.

Upotreba čistog semenskog materijala se toplo preporučuje. Poželjno je izabrati sortu/hibrid koji je otporan na pepelnicu žita. Ta otpornost smanjuje šanse da dođe do manifestacije bolesti a ukoliko se bolest pojavi gajene biljke lakše i brže ozdrave.

Kao preventivna mera se preporučuje plodored. Setvu strnih žita treba izbegavati ukoliko je predusev bila neka žitarica. Strna žita valja vratiti na parcelu tek nakon dve do tri godine. Gajenje strnih žita na istoj parceli više uzastopnih godina (monokultura) nije preporučljiva. Ukoliko je monokultura neizbežna jednini efikasan način suzbijanja pepelnice žita je upotreba fungicida.

Hemijsko suzbijanje se vrši lako i, uglavnom, bezbedno. U usevu strnih žita prskanje je moguće samo do momenta kada mehnaizacija gaženjem neće nepovratno oštetiti usev.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.