Plamenjača salate (Bremia lactucae) opis bolesti i kako je suzbiti

Plamenjača salate se manifestuje već kada je salata u fazi rasada. Napada mlade listove (kotiledone). Kasnije, bolest se širi od zemlje pa naviše. Simptomi se uočavaju u vidu svetlo-zelenih, kasnije žutih pega na listovima. Listovi se vremenom suše, krte i opadaju. Plamenjača je, sama po sebi, česta bolest u našim usevima i napada skoro sve gajene vrste bilja. Manifestacija je manje više ista na svim gajenim biljkama čiji delovi tela izgledaju kao da ih je plamen zakačio.

Vreme kada se plamenjača salate očekuje

Napad se može očekivati pri temperaturama već od +2 do 28-31°C stim da je optimalna temperature za napad +10°C. Najčešće se javlja na ranoj salati. Salata koja se gaji u zaštićenom prostoru je uvek podložna napadu plamenjače usled kontrolisanih temperaturnih uslova i obilnog zalivanja. Usled visoke temperature i vlažnosti vazduha može doći do pojave tropskih uslova u zatvorenom prostoru koji su savršeni za razvoj plamenjače.

Na otvorenom polju adekvatna temperatura u kombinaciji sa jakom kišom ili zaparom su savršeni uslovi za razvoj ove gljivice.

Čitajte još o uzgoju rane salate ovde.

Prelazni domaćini

Zemljište, zaražene biljke i zaraženi biljni ostatci.Gljivice obrazuju spore koje se spontano šire po okolini. Daljem širenju spora plamenjače salate doprinose vetar, kontakt biljke o biljku i kontakt biljke o životinju ili čoveka. Zaraženi biljni ostatci koji se ročno ne uklone sa parcele omogućavaju sporama da prezime u zemljištu.
U zatvorenom prosotru supstrat u kome je bila zaražena biljka se može smatrati za prenosioca. Ukoliko se supstrat sadrži organsko đubrivo postoji mogućnost da spore plamenjače putem njega dospeju u proizvodni pogon.

Suzbijanje plamenjače salate

Upotreba otpornih sorti i hibrida naročito u proizvoidnji koja se vrši u zaštićenom prostoru je poželjna. Ukoliko se koristi organsko đubrivo kao komponenta za mešanje supstrata bitno je uveriti se da ne dolazi sa zaražene parcele ili da je proizvedeno upotrebom zaraženih biljnih ostataka.

plodored, jesenje oranje, uklanjanje žetvenih ostataka.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.