Plamenjača šećerne repe (Peronospora farinosa)

plsr1Plamenjača šećerne repe se manifestuje na najmlađim listovima i stablu koji poprimaju sklobučen izgled. Listovi i stablo su prekriveni crnom navlakom.


Vreme kada se plamenjača šećerne repe može očekivati:

Može se očekivati dok su biljke mlade u fazi kotiledona. Najpovoljniji meteorološki uslovi su povećana vlažnost vazduha ili zemljišta u kombinaciji sa visokom temperaturom. Ovaj patogen je u stanju da preseče proizvodnju pre nego što je počela. Ponovna setva šećerne repe na istoj parceli nije poželjna jer je zemljište sveže zaraženo sporama ove gljivice.

Prelazni domaćini:

Prelazni domaćini su zemljište i semenski usev šećerne repe.

plsr2Suzbijanje:

Setva otpornih sorti i hibrida, uklanjanje žetvenih ostataka, jesenje oranje, plodored. Predlaže se upotreba preparata na bazi: Metalaksil-M.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.