Praškasta gar kukuruza (Spachelotheca Reiliana)


Simptomi:
Osim kukuruza napada i sirak. Napada samo generativne organe tako što ih razara i pretvara u prah. Crni prah ostaje obavijen komušinom do berbe. Prilikom berbe se raspršuje.

pgk1Vreme napada: Bolest se javlja pri vlažnijem vremenu. Napada mlade biljke.

Prelazni domaćini Prelazni domaćin je zemljište.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti, jesenja obrada zemljišta.

pgk2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.