Praškasta gar kukuruza (Spachelotheca reiliana)

Praškasta gar kukuruza (Spachelotheca reiliana) he gljivična bolest koja napada kukuruz i njegove srodnike iz familije Poaceae

Simptomi praškaste gari kukuruza

Osim kukuruza napada često se može naći u usevu sirka. Napada samo generativne organe (klipove i metlice) tako što ih razara i pretvara u crni prah. U slučaju napada na klip teže je uočiti manifestaciju bolesti. Crni prah ostaje obavijen komušinom do berbe. Prilikom berbe se raspršuje po okolnim biljkama i zemljištu. Ukoliko se pojavi na metlicama oplodnja kukurza i sirka biva nemoguća jer bolest efikasno uništava polen.

Učestalosti i vreme napada

Ova podmukla bolest se javlja pri vlažnijem vremenu i napada mlade biljke. To znači da kiše u aprilu i maju bude klice praškaste gari kukuruza koje napadaju biljku. Tek kada se pojave metlice moguće je uočiti simptome. Do momenta dok se ne spazi praškasta gar kukuruza je več uveliko zarazila celu biljku.

Prelazni domaćin

Prelazni domaćin je zemljište.i u njemu se nakupljaju i prezimljavaju spore.

Praškasta gar kukuruza (Spachelotheca reiliana)

Praškasta gar kukuruza (Spachelotheca reiliana) na metlici

 Suzbijanje praškaste gari kukuruza

Plodored je dobra ali ne i idealna preventivna mera. Ukoliko zaražen kukuruz nasledi neki od njegovih srodnika onda postoji šansa da se praškasta gar kukuruza ponovo manifestuje. Kombinacija plodoreda sa plitkim letnjim oranjem ili dubokim jesenjim oranjem daje znatno bolje rezultate.
Kukuruz je poželjno ratiti na parcelu tek nakon tri do četiri godine. Krnji plodored iliti dvopoljni sistem gajenja se ne proporučuje. Višegodišnje uzastopno gajenje kukuruza na istoj parceli (monokultura) se pogotovu ne preporučuje.

U slučaju da se krnji plodored ili monokultura ne mogu izbeći obavezno je gajenje hibirida koji su otporni na praškastu gar kukuruza. Navedena pravila važe za sve vrste kukuruza i najvažnije je pridržavati ih se pri gajenju silažnog kukuruza.

Hemisjko suzbijanje je moguće samo ako je mali broj metlica zaražen ili ako je zaraza lokalizovana na određenom delu parcele. Kao što je već pomenuto biljke bivaju zaražene dok su mlade tako da je direktno hemijsko suzbijanje manje delotvorno ali može da pomogne pri lokalizaciji i lokalnom suzbijanju kako bi se spasio ostatak useva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.