Repina korenska vaš (Pemphigus fuscicornis)

Repina korenska vaš je poznata po tome da napada šećernu repu.

repina korenska vaš 1Broj generacija i prezimljavanje:  

Repina korenova vaš ima 8-13 generacija godišnje. Razvija se u dve faze: letnju i zimsku. Prezimljava kao beskrilna partenogenetska ženka, kojima se eventualno može pridružiti i neka ženka letnje forme.

Način na koji repina korenska vaš nanosi štetu:

Biljke oštećuje sisanjem sokova na korenovim dlačicama i sitnijim korenčićima. Usled napada vašiju, korenove dlačice i korenčići delimično ili sasvim izumiru i dolazi do formiranja plutastog tkiva, korenova vaš se može preneti i u trapove, gde dospeva sa zaraženim repinim sadnicama.

Očekivan period napada:

Napad se može očekivati tokom cele godine.

repina korenska vaš 2Suzbijanje:

Pravilan plodored, sistemsko uništavanje korova iz familija pepeljuga i loboda koje predstavljaju žarišta i mesto premošćavanja generacija ove štetočine, navodnjavanje gotovo u potpunosti isključuje štetnost ove vrste.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.