Repina korenska vaš (Pemphigus fuscicornis)

Repina korenska vaš je poznata po tome da napada šećernu repu. Opasna je štetočina jer je u stanju da se ušunja u skladišta šećerne repe i samim tim pravi štetu i van sezone.

Broj generacija i prezimljavanje:

Repina korenova vaš ima 8-13 generacija godišnje. Razvija se u dve faze: letnju i zimsku. Prezimljava kao beskrilna partenogenetska ženka, kojima se eventualno može pridružiti i neka ženka letnje forme. Mesta na kojima načešće prezimljava su: biljke koje okružuje parcelu, žetveni ostatci i korenovi koji se nalaze u trapovima. Sama činjenica da repina korenska vaš može da pričinjava štetu i van gajne sezone je čini izuzetno opasnom štetočinom.

Način na koji repina korenska vaš nanosi štetu:

Biljke oštećuje sisanjem sokova kroz korenove dlačice i sitnije korenčiće. Usled napada vašiju, korenove dlačice i korenčići delimično ili sasvim izumiru i dolazi do formiranja plutastog tkiva, korenova vaš se može preneti i u trapove, gde dospeva sa zaraženim repinim korenovima.

Očekivan period napada:

Napad se može očekivati tokom cele godine. Tokom sezone gajenja napadabiljke na otvorenom polju i van sezone u skladištima. Repina korenasta vaš je našla način da prevaziđe najveću manu svih insekata iz grupe biljnih vaši. Vaši su izuzetno osetljive na hladnoću i ova vrsta ukoliko dođe do trapa u kome su uskladišteni korenovi šećerne repe nastavlja sa ishranom i rastom populacije.

Suzbijanje repine korenaste vaši

Pravilan sproveden plodored je preoručljiv. Šećerna repa se tek nakon tri sezone vraća na parcelu koja je bila napadnuta. Na ovaj način se repinoj korenastoj vaši ukida izvor hrane i na taj način prisiljava na gladovanje ili napuštanje područja.

Košenje i sistemsko uništavanje korova napročito iz familija pepeljuga (Chenopodiaceae) i loboda (Atreiplex) koje predstavljaju žarišta i mesto premošćavanja generacija ove štetočine.

Navodnjavanje se može koristiti kao mera kontrole kretanja populacije insekata. Pošto ove vaši obitavaju u zemljištu i van domašaja su insekticida može se računati na vlažnu zemlju da ih uspori i oteža kretanje.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.