Repina nematoda (Heterodera Schachtii)

Repina nematoda je poznata po tome da napada šečernu repu. Ovaj crvoliki organizam se sporo razmnožava šteta koju pričinjava je uglavnom lokalna ali ga je teško trajno suzbiti.

Broj generacija i prezimljavanje:

U našoj zemlji se razvijaju  dve generacije u toku jedne vegetacije. Prezimljava u stadijumu ciste na koju se može gledati kao na jaje. Mesta na kojima se ciste najčešće nalaze su zemljište i žetveni ostatci.

Način na koji repina nematoda nanosi štetu:

Karakteristični simptomi koje prouzrokuje ova vrsta su ogoljena mesta u usevu, biljke zaostale u porastu, žutilo biljaka, bradatost korena i sitni korenovi repe. Napad repine nematode tera biljku da stalno razvija nove korenove koji kada se biljka izvuče iz zemlje liče na bradu..

Očekivan period napada:

Zaraza se može otkriti vizuelnim pregledom pažljivim posmatranjem useva šećerne repe u toku letnjih meseci (jun, jul i avgust) kada se mogu zapaziti klonule biljke u vreme najtoplijeg dela dana. Na korenu koji usled infekcije postaje bradat mogu se zapaziti beličaste ili smeđe tvorevine veličine glavica čioda koje predstavljaju ženke. Ova štetočina napada tokom leta kada je zemlja najsuvlja.

Suzbijanje repine nematode:

Kao jedna od mera suzbijanja izdvaja se preventivno ispitivanje na prisustvo cista repine nematode. U slučaju da se šećerna repa više godina uzastopno gaji na istoj parceli pojava repine nematode je neizbežna. Plodored predstavlja jednu od najefikasnijih mera, gde period od 5 do 6 godina isključivanja repe iz plodoreda daje zadovoljavajuće rezultate i to gajenjem biljaka nedomaćina kao što su pšenica, kukuruz, luk, krompir, pasulj ili lucerka.

Navodnjavanje gotovo u potpunosti isključuje štetnost ove vrste jer repina nematoda ima poteškoća pri kretanju kroz vlažno zemljište. Stim na umu gajenje šećerne repe u sistemu koji uključuje kap po kap navodnjavanje i malčiranje je dobro rešenje za suzbijanje ili lokalizovanje štete koju ova štetočina nanosi.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.