Kap po kap za početnike i kako u startu postaviti zalivni sistem koji omogućava redovno zalivanje

Ukoliko još niste počeli da koristite sistem navodnjavanja poznat kao kap po kap sad je idealna prilika da to uradite. Ovaj se sistem navodnjavanja pokazao jako efikasim, jer štedi vreme i vodu. Istraživanja su pokazala da dobro postavljen zalivni sistem kap po kap uštedi 30%-50% vode, a učinak je isti, a možda čak i bolji, nego kod zalivanja prskalicama.

Kako funkcioniše ovaj sistem?

Sistem pušta vodu direktno u zonu korena, gde i treba da dopre, i samim tim ne tušira celu biljku, tako da je teza o smanjenoj potrošnji vode i jednako dobrom učinku već ovde potvrđena.

Biljke u plasteniku sa crevima za zalivanje

Voda ide samo tamo gde treba da bude. Na slici se vidi jasna razlika između navodnjavane i nenavodnjavane površine.

Efikasnost sistema navodnjavanja kap po kap

Gubici vode putem isparavanja su zanemarljivi. Čestice zemlje imaju dovoljno vremena da upiju i zadrže vodu koja je dopremljena do zone korenovog sistema. Pošto sistem kap po kap dostavlja vodu samo do biljaka koje želite da gajite, ona se ne traći tako što se zalivaju gajene biljke i korovi istovremeno.

Površine koje su određene za mađuredni razmak i razmak između samih biljaka u redu, ostaju nenavodnjavane, i samim tim se umanjuje šansa da se korovi pojave na njima. Dakle parcela na kojoj se vrši ovakav vid navodnajavanja je čistija.

Mlade biljke na otvorenom povezane sistemom za navodnjavanje kap po kap

Mlade biljke imaju najviše koristi od ovog načina navodnjavanja.

Bilo bi lepo kada bi bilo moguće predvideti sušu i zalivati kada treba i koliko treba. Uz pomoć klimatograma znaćete unapred kada i koliko vode je potrebno za usev ili zasad. Više o klimatogramima možete pročitati ovde.

Praktičnost sistema kap po kap

Ovaj sistem je odlično rešenje za proizvođače, koji imaju pune ruke posla. Ne zahteva od njih da vuku creva i prskalice svaki put kada zalivaju. Sistem se postavlja na parcelu i dovoljno je programirati ga kada da radi i koliko vode da upotrebi. Kada se program završi sistem se automatski isključuje.

Biljke koje su zalivane sistemom kap po kap rastu i razvijaju se bolje nego biljke koje se zalivaju u navratima, ili koje se uopšte ne zalivaju. Ovo je zbog činjenice da biljke u svakom momentu imaju podmirene potrebe za vodom. Takođe mora da se naglasi da je šansa za pojavu biljnih bolesti koje se manifestuju na listu umanjena, zato što pri ovakvom navodnjavanju list ostaje suv.

Kako početi?

Najjednostavniji način je da se ode do poljoprivredne apoteke i uzme crevo za kap po kap. Ova creva su napravljena tako da polako kapaju vodu tamo gde se protežu. Postaviti crevo duž vrste gajenih biljaka i prikačiti ga na česmu. Ovo je najjednostavniji i najosnovniji način upotrebe sistema kap po kap, koji ne zahteva velika ulaganja, a početnik može da ima uvid, iz prve ruke, u to kako ovaj sistem funkcioniše. Ovaj način postavljanja creva je odličan za zalivanje useva koji se seju u vrsti i za useve koji se gaje u kontejnerima. Prepreka ovom načinu zalivanja su strmine.

Znajte još da možete napraviti i izuzetno efikasnu ručnu, prenosivu pumpu za vodu od lako dostuphih materijala, Više o pumpi i šeme za pravljenje možete naći ovde.

Crevo koje ispušta kapljicu vode

Sistem kap po kap u kombinaciji sa malčem je kombinacija koja omogućava najmanji utrošak vode.

Kako unaprediti sistem kap po kap?

  • Sistem se može unaprediti dodavanjem programatora koji će automatski da reguliše rad tj. da ga uključuje i isključuje po potrebi.
  • S obzirom na to da nijedna površina nije idalno ravna, javiće se potreba da se u sistem ugrade posebni elementi koji će rugulistai protok na strminama. Ovo je neophodno ukoliko je parcela pod izraženim nagibom.
  • Sistem može da se koristiti ,tako, što se postave creva na jednom mestu od početka gajenja do kraja gajenja bilja, ili može da se uzme manji broj creva i premešta iz reda u red ili iz kontejnera u kontejner, što, naravno, zavisi od želje i potrebe proizvođača.

DODATNI INFO: Ukoliko razmišljate da postavite ovaj sistem pogledajte još kako može sami da napravite kap po kap putem ovog linka.

Bitno je znati

Treba imati na umu da biljke postaju “zavisne” od ovakvog sistema zalivanja. To je tako jer biljke koncentrišu korenov sistem tamo gde ima najviše vlage tj najveća masa korena je tamo gde ima najviše vode. Zalivanje u navratima, sa velikim pauzama između zalivanja, je problematično jer najveća masa korena može da strada usled neredovnog zalivanja. U zavisnosti od faze razvoja biljke oštećenje korena može biti značajno, ukoliko je biljka dobro razvijena, do pogubno, ukoliko je biljka mlada i ima slabo razvijen korenov sistem.

Najbolja taktika koju početnik može primenti glasi: polako ali sigurno. Početi sa dve do tri vrste i pratiti razlike. Vremnom, kada se uverite u efikasnost zalivanja putem ovog sistema planirajte njegovo proširenje tako što ćete dodati još creva i potrebnih elemanata. Takođe se preporučuje konsultacija sa iskusnijim proizvođačima.