Kap po kap za početnike i kako u startu postaviti zalivni sistem koji omogućava redovno zalivanje

Ukoliko još niste počeli da koristite sistem navodnjavanja nadaleko i naširoko poznat kao kap po kap sad je idealna prilika da počenete. Ovaj sistem navodnjavanja se pokazao kao jako efikasan jer štedi vreme i vodu. Istraživanja su pokazala da dobro postavljen zalivni sistem kap po kap uštedi 30-50% vode. Učinak mu je u najgorem slučaju isti kao u prskalice.

Kako funkcioniše ovaj sistem?

Sistem kap po kap pušta vodu direktno u zonu korena gde i treba da dopre. Ne kvasi celu biljku, tako da je tvrdnja o smanjenoj potrošnji vode i jednako dobrom učinku je već opravdana.

kap po kap 2 Voda ide samo tamo gde treba da bude. Na slici se vidi jasna razlika između navodnjavane i nenavodnjavane površine.

Kao dalji prikaz efikasnosti ovog sistema navodnjavanja može se još reći sledeće:

Gubici vode putem isparavanja su zanemarljivi i čestice zemlje imaju dovoljno vremena da upiju i zadrže vodu koja je dopremljena. Pošto sistem dostavlja vodu samo do gajenih biljaka voda se ne traći. Ovim putem se zalivaju samo gajene biljke, a ne i biljke i korovi istovremeno.

Površine koje su odvojene za mađuredni razmak i razmak između samih biljaka u redu ostaju suve. Ovako se umanjuje šansa pojave korova na tim površinama. To znači da će parcela na kojoj se vrši ovakav vid navodnajavanja biti čistija.

kap po kap 1 Mlade biljke imaju najviše koristi od ovog načina navodnjavanja.

Praktičnost sistema kap po kap

Za proizvođače koji imaju pune ruke posla ovaj sistem je odlično rešenje jer ne zahteva od njih da vuku creva i prskalice svaki put kada zalivaju. Sistem se postavlja na parcelu i dovoljno je progamirati ga kada da radi i koliko vode da upotrebi. Kada se program završi sistem se automatski isključuje.

Biljke koje su zalivane sistemom kap po kap rastu i razvijaju se bolje u odnosu na biljke koje se zalivaju u povremeno ili ne zalivaju uopšte. Ovo je rezultat činjenice da biljke u svakom momentu imaju podmirene potrebe za vodom. Mora se naglasiti da je šansa za pojavu biljnih bolesti koje se manifestuju na listu umanjena zato što pri ovakvom navodnjavanju list ostaje suv.

Kako početi?

Najjednostavniji način je da se ode do poljoprivredne apoteke i uzme crevo za to namenjeno. Ova creva su napravljena  da polako kapaju vodu tuda gde se protežu. Postavite crevo duž vrste gajenih biljaka i prikačite ga na izvor vode.

Ovo je najjednostavniji i najosnovniji način upotrebe sistema kap po kap koji ne zahteva velika ulaganja i kao početnik moći ćete da uvidite iz prve ruke kako ovaj sistem funkcioniše.

Ovaj način postavljanja creva je odličan za zalivanje useva koji se seju u vrsti i za useve koji se gaje u kontejnerima. Prepreka ovom načinu zalivanja su strmine.

kap po kap 3 Sistem kap po kap u kombinaciji sa malčem je kombinacija koja omogućava najmanji utrošak vode.

 

Kako unaprediti sistem kap po kap?

 • Sistem kap po kap se može unaprediti dodavanjem programatora koji će automatski da reguliše rad sistema tj. da uključuje i isključuje po potrebi.
 • Pošto ni jedna površina nije idalno ravna javiće se potreba da se u sistem ugrade posebni elementi koji će rugulistai protok na strminama. Ovo je neophodno ukoliko je parcela pod izraženim nagibom.
 • Sistem možete koristiti tako što imate creva koja su na jednom mestu od početka gajenja bilja do kraja gajenja bilja ili možete uzeti manji broj creva i premeštati ih iz reda u red ili iz kontejnera u kontejner, što naravno zavisi od vaše želje i potrebe.
 •  

  Bitno je znati

  Treba imati na umu da biljke postaju “zavisne” od ovakvog sistema zalivanja. To je tako jer biljke koncentrišu korenov sistem tamo gde ima najviše vlage tj najveća masa korena je tamo gde ima najviše vode. Zalivanje u navratima sa velikim pauzama između zalivanja je problematično. Najveća masa korena može da strada usled neredovnog zalivanja.

  U zavisnosti od faze razvoja biljke, oštećenje korena može biti značajno ukoliko je biljka dobro razvijena. Može biti i pogubno ukoliko je biljka mlada i ima slabo razvijen korenov sistem.

  Najbolja taktika koju početnik može primeniti glasi: polako ali sigurno. Počnite sa dve do tri vrste i pogledajte razlike. Vremenom, kada se uverite u efikasnost zalivanja putem sistema kap po kap planirajte njegovo proširenje dodavanjem još creva i potrebnih elemanata. Takođe se preporučuje konsultacija sa iskusnijim proizvođačima i stručnim licima.

  Ukoliko razmišljate da postavite ovaj sistem pogledajte još kako može sami da napravite kap po kap putem ovog linka.