Siva trulež salate (Botrytis cinerea) opis bolesti, mere borbe i preparati za suzbijanje

Siva trulež salate se manifestuje u obliku vodenastih pega na lisnoj dršci koje vremenom žute da bi na kraju postale sive.
Najčešće bolest počinje sa manifestacijom na oštećenim listovima. Napad sive truleži često je praćen pojavom bakterija koje siva trulež salate 2nanose dodatnu štetu. Šteta nastala usled napada bakteija se ispoljava kao sluzava prevlaka na zaraženim listovima.

Vreme pojave

Visoka vlažnost vazduha kombinovana sa visokom temperaturom vazduha pogoduje razvoju sive truleži. Napad se može očekivati tokom celog vegetacionog života rane i jesenje salate. Tokom transporta i skladištenja je, takođe, moguća pojava.

Prelazni domaćini

Zemljište, zaražene biljke i zaraženi biljni ostatci.

siva trulež salate 1

Siva trulež salate se suzbija

Upotrebom otpornih sorti i hibrida, plodored, jesenje oranje, uklanjanje žetvenih ostataka. Regulisanje temperature I vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru. Predlaže se upotreba preparata na bazi: prosimidona, dok se u zemljama EU koriste preparati na bazi iprodiona, ciprodinila, fludioksonila, tolifluanida, vinklozolina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.