Siva trulež salate (Botrytis cinerea) opis bolesti i mere borbe

Siva trulež salate je gljivična bolest koja se manifestuje u obliku vodenastih pega na lisnoj dršci koje vremenom požute da bi na kraju postaju sive. Najčešće bolest počinje sa manifestacijom na oštećenim listovima. Napad sive truleži često je praćen pojavom bakterija koje nanose dodatnu štetu. Šteta nastala usled napada bakteija se ispoljava kao sluzava prevlaka na zaraženim listovima.

Vreme pojave

Visoka vlažnost vazduha kombinovana sa visokom temperaturom vazduha pogoduje razvoju sive truleži. Kombinacija visoke vlažnosti i visoke temperature stvar takozvane tropske uslove koji su pogodni za razvoj štenih mikroorganizama Napad se može očekivati tokom celog vegetacionog života rane i jesenje salate. Tokom transporta i skladištenja je, takođe, moguća pojava. Napada se takođe može očekivati u svakom momentu ukoliko se salata gaji u zaštićenom prostoru.

Više o gajenju rane salate pročitajte ovde i o gajenju jesenje salate ovde

Prelazni domaćini

Zemljište, zaražene biljke i zaraženi biljni ostatci. U principu tamo gde ima dovoljno toplote ta razvoj gljivica i opstanak spora. Glavni kriterijum je adekvatna temperatura.

Siva trulež salate se suzbija

Upotrebom otpornih sorti i hibrida, je najbolja opcija u zaštićenom prostoru i otvorenom polju.
Plodored, jesenje oranje i uklanjanje žetvenih ostataka znatno doprinose u suzbijanu patogena tako što presecaju lanac ishrane i uništavaju ambijent koji je povoljan za prezimljavanje spora. Polodred, naročito trogodišnja plodosmena koja se sprovodi tako da se salata vrati na istu parcelu tek nakon dve sezone gajenja useva koji joj nije srodan.
Regulisanje temperature I vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru se uslavnom svodi na ređe zalivanje, smanjenje količine vode sa kojom se zaliva i redovno provetravanje prostora. Substrat ima ulogu prelaznog domaćina u zatvorenom prosotru tako da je zamena istog povremeno poželjna.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.