Siva trulež suncokreta (Botryotinia fuckeliana)

Siva trulež suncokreta (Botryotinia fuckeliana) je gljivična bolest koja se uglavnom manifestuje na suncokretu.

Simptomi sive truleži suncokreta

Siva trulež suncokereta se manifestuje na svim delovima biljnog tela i najopaasnija je ako se manifesuje na glavici. Biljno telo i glavica su prekriveni sivom vlažnom navlakom. Na glavici se navlaka razgranava i poprima obličije grozda.

Učestalost i vreme napada

Mogućnost da dođe do pojave sive truleži suncokreta postoji od nicanja do berbe. Najčešći okidači su česte i obilne padavine. Ukoliko se voda zadržava na parceli i navodnjavanje može predstavljati problem.

Prelazni domaćini

Prezimljava na zaraženim biljnim ostatcima i u zemljištu. Suncokret ostavlja veliku količinu žetvenih ostataka za sobom. Ukoliko se zaoru odmah posle žetve spore glivice sive truleži suncokreta dospevaju u duboku zemlju gde su uglavnom bezbedne.

Siva trulež suncokreta (Botryotinia fuckeliana) u usevu suncokreta

Siva trulež suncokreta (Botryotinia fuckeliana) u usevu suncokreta

Suzbijanje sive truleži suncokreta

Plodored je ključna preventivna mera borbe. Usev suncokreta treba vratiti na parcelu tek nakon tri do četiri godine. U roku od te tri do četiri godine većina klica sive truleži suncokreta će propasti. Duboko jesenje oranje dodatno doprinosi suzbijanju klica jer ih plug izbacuje iz tople zemlje na hladnu površinu gde stradaju usled izmrzavanja.

Setva otpornih sorata i hibrida je poželjna. Siva trulež suncokreta je česta bolest i setva pomenutih hibrida u dobroj meri garantuje da se neće brzo zapatiti i lako širiti kroz usev.

Uklanjanje žetvenih ostataka ili čekati dok ne istrule sami. Dobra metoda za suzbijanje sive truleži suncokreta je zaoravanje žetvenih ostataka neposredno pred mraz. Otvorene brazde će omogućiti hladnoći da uništi spore koje se nalaze u usitnjenim žetvenim ostatcima.

Hemijska sredstva za direktno suzbijanje sive truleži suncokreta se mogu nabaviti ali treba imati na umu da postoje dva perioda u kojima se izbegava prskanje. Tokom cvetanja se ne preporučuje prskanje jer može da naškodi polenu i pčelama oprašivačima. Drugi period koji se mora ispoštovati je minimalan broj dana koji mora da prođe od prskanja do žetve (karenca). POštovanjem karence se izbegava situacija da dođe do trovanja onog ko koristi oprskani suncokret.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.