Tople leje za početnike

Jedan od najjednostavnijih načina da produžite sezonu gajenja je pravljenje tople leje. Topla leja je jednostavna za izradu i videćete da se može napraviti od materijala koji je pri ruci.

Topla leja je, u svojoj suštini, toplotno izolovan zatvoren prostor sa prozirnim poklopcem koji propušta sunce.

Izbor poklopca

Poklopac mora biti proziran tako da u obzir dolaze prozirni materijali kao što su plastika i staklo, stim da je staklo mnogo bolje u odnosu na plastiku jer je prozirnije, ne truli ,ne propada i ne cepa se.

sod1

Prikaz leje u koju je ugrađen stari prozor.

Mnogi proizvođači koriste stara prozorska krila što je jako dobra
zamisao ali treba se uzeti u obzir da su ta ista prozorska krila premazana bojom na bazi olova. Ta boja se MORA ukloniti i ako smatrate za shodno premazati drvo sa bojom koja je postojanija. Običan prozirni premaz je dovoljan za ovaj posao.

Od plastičnih masa mogu se koristiti plastične ploče koje se koriste za izradu plastenika i prozirne folije. Treba imati na umu da iako je ovaj materijal mnogo jeftiniji mora da se menja svake ili svake druge sezone.

Okvir

tl1

Prikaz okvira leje.

Najjednostavniji okvir leje se može napraviti slaganjem bala slame
kao što se cigle slažu u zidu. Naravno cigle i blokovi se takođe mogu koristiti. Ukoloki želite leju koja može da se premešta najbolje je izabrati čamovo drvo (smrča, jela, bor isl.) za izradu okvira. Treba izbegavati ploče od iverice jer usled tehnologije procesa kojim se prave sadrže štetne materije.

Izolacija

Ukopavanjem leje u zemlju 15-20 cm omogućava zemljištu da se
ponaša kao izolacija. Ova metoda je praktična ako se planira da leja
ostane trajno ili neko duže vreme na tom mestu. Pri ukpoavanju treba da se vodi računa o

tl2

Prikaz leje koja je sačinjena od bala slame.

zamrzavanju vode koja se nalazi u tlu. Ta ista voda može da izaziove plavljenje leje. Ta ista voda u leji se tokom zime smrzava i pričinjava štetu gajenim biljkama i samoj leji. Da bi se to sprečilo poželjno je staviti sloj sitnog šljunka u rupu gde će leja da bude postavljena.

U slučaju da se leja ne ukopava oko leje se stavlja sloj zemlje, strugotine ili građevinske izolacije radi održavanja toplote u njoj.

Unošenje svežeg stajnjaka kao način grejanja leje je poznata metoda koja se koristi. Isti stajnjak koji pruža dodatnu tolotu biljkama pruža i određenu količinu hranljivih materija tako da ima još jedan dodatan efekat koji može doprineti uspešnoj proizvodnji.

Mesto postavljanja

Toplu leju je najbolje okrenuti ka jugu. Ugao koji treba da ima poklopac u odnosu na okvir je 25-30° od, posmatravši, prednje ka zadnjoj strani. Ukoliko je nemoguće napraviti ovaj ugao na leji onda bi trebalo da se postavi tako da se omogući kišnici  nesmetano spiranje sa prozirne površine.

Luftiranje

Luftiranje mora da bude dobro sprovedeno da bi gajenje bilja bilo uspešno u leji. Kada su sunčani dani u leji se nakuplja velika količina toplote. Bez redovnog luftiranja  biljke koje se u lejema nalaze ne bi mogle ni da niknu a tokom njihovog boravka u lejama mogu se skuvati usled prevelike vlage i toplote. Redovna pažnja je neophodna, što se i podrazumeva za svaki posao u ratarstvu.

Ako ste zaključili da topla leja funkcioniše po principu efekta staklene bašte ne varate se. Nakupljena toplota nema gde da beži usled dobre izolacije. Nakupljeni gasovi se redovno luftuiraju i samim tim je uspeh u radu sa lejom osiguran i omogućili ste sebi da imate rasad koji je spreman za baštu u prvoj prilici.

Postoji još mnogo načina da se napravi topla leja ali u ovom slučaju predstavljaju se metode koje se mogu smatrati organskim tj najčistijim i najzdravijim. Tople leje u sisitemu organske proizvodnje su veoma pogodne za male proizvođače koji žele maksimalnu dobit od svog rada na površinama kojima raspolažu.