Trulež srca i korena šećerne repe (Pleospora bjerling)

tsk1Trulež srca i korena šećerne repe se manifestuje uvenućem i uginjavanjem obolelih biljaka. Patološke promene obično nastaju na sredini korena, na glavi i na korenovom vratu. Zaražena tkiva postaju sivo-mrke do crne boje sa srebrnastim odsjajem.

Vreme kada se trulež srca i korena šećerne repe mogu pojaviti:

Razvoju ovog parazita odgovaraju sušni uslovi i temperatura od 30 do 35°c.

Prelazni domaćin:

Prelazni domaćin je zemljište.

tsk2Suzbijanje:

Jesenja obrada zemljišta i plodored. Predlaže se upotreba preparata na bazi: Hlorotalonila, Flutriafola, Propikonazola, Difenokonazola.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.