Žuta pšenična cecidomida – Ražana mušica (Contarinia tritici)

Žuta pšenična cecidomida iliti ražana mušica (Contarinia tritici) je poznata po tome da napada strna žita kao što su pšenica, raž, ječam, ovas i tritikale.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Ražana mušica prezimljava u larvenom stadijiumu

Način na koji žuta pšenična cecidomida nanosi štetu

Štete pravi na klasovima strnih žita hraneći se sokovima iz cveta. Ženka polaže jaja u klasove strnih žita sa unutrašnje strane plevica. Ispiljene larve se hrane sokovima cveta što dovodi do steriliteta cveta i deformiteta klasa.

Očekivan period napada

Odrasli insekti se javljaju krajem maja. Polaganje jaja i piljenje larvi je usklađeno tako da se odvija istovremeno kada i cvetanje strnih žita. Žuta pšenična cecidomida je evoluirala tako da prati razvoj žitarica i uskladila je svoj životni ciklus sa njima. Ovakav životni ciklus ima jednu veliku manu koja se, kao preventivna mera, korisiti za suzbijanje.

žuta pšenična cecidomida -larva

Suzbijanje žute pšenične cecidomide

Plodored je dobra preventivna mera. Vraćanjem strnih žita na parcelu koja je bila napadnuta treba izvršiti tek nakon tri godine. Na ovaj način se ražana mušica lišava izvora hrane što je tera da napusti područje ili umre od gladi.

U predelima gde je ova štetočina prisutna u velikom broju preporučljivo je sejati žitarice kratke vegetacije kako bi se izbegla istovremena pojava klasova i masovnog leta mušice.

Hemijsko suzbijanje se svodi na zamagljivanje useva insekticidom u periodu neposredno pred polaganja jaja. Jako je riskantno jer hemijsko sredstvo takođe može oštetiti polen.

Uništavanje strništa spaljivanjem, ne daje nikakav rezultat, jer je u to vreme larva već u zemljištu. Spaljivanjem se zato uništavaju insekti predatori koji se hrane žutom pšeničnom cecidomidom i postiže se kontra efekat.

Kako pripitomiti i korisitit insekte predatore možete pročitati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.