Austrijska stenica (Eurygaster austriaca)

Austrijska stenica (Eurygaster austriaca) je poznata je po tome da napada strna žita.

Broj generacija i prezimljavanje

Austrijska stenica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta ispod biljnih ostataka i u korovima.

Način na koji austrijska stenica čini štetu

Štetu čini odrastao insekt koji se hrani sokovima iz klasa dok je klas u fazi mlečne zrelosti. Usni aparat austrijske stenice je sličan komarčevoj rilici. Uz pomoć nje ova štetočina probija mekanu semenjaču i sisa sokove iz klasa. Onog momenta kada semenjača malo očvrsne napad asustrijske stenice se prekida i jedinke se povlače sa parcele. Do kraj sezone se hrani korovskim semenom.

Očekivan period napada

Austrijska stenica napada u fazi mlečne zrelosti klasa.

Austrijska stenica (Eurygaster austriaca)

 

Suzbijanje austrijske stenice

Plodored je efikasna mera borbe zato što ukida izvor hrane na nekoliko godina. Vraćanje žitarica na parcelu koja je bila napadnuta je poželjno nakon dve do tri godine. Bez izvora hrane austrijska stenica je prisiljena da napusti podučije ili strada od gladi.

Uklanjanje žetvenih ostataka je izuzetno poželjno jer se na taj način smanjuje broj skrovišta za austrijsku stenicu. Najbolje je sprovesti letnje oranje nakon žetve žitarica.

Više o mnogobrojnim koristima koje donosi letnje oranje možete pročitati ovde 

Preparati za hemijsko suzbijanje se koriste u slučaju jakog napada austrijske steinice. Osim sintetičkih postoje i bio-insekticidi koji se mogu redovno i bezbedno koristiit.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Ovi preparati su ekološki i mogu se lako napraviti na samom gazdinstvu.

Pri upotrebi bio-insekticida nužno je izbegavati period neposredno pred cvetanje i sam period cvetanja. Ovo se radi iz dva razloga: kako sredstvo ne bi oštetilo polen i kako sredstvo ne bi ugrozilo insekte oprašivače.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.