Crna pegavost kupusnjača (Alternaria brassicae)

Crna pegavost kupusnjača se manifestuje u vidu crnih koncentričnih pega na listovima. Dovodi do prevremenog sušenja listova.

cpk1Vreme kada se crna pegavost kupusnjača može očekivati

Može se očekivati pri temperaturama 20-25°c pri obilnim padavinama. Napada biljke u svim fazama rasta. Ran, srednje ran i kasni kupus su jednako podložni ovoj bolesti.

Prelazni domaćin

Zemljište.

Suzbijanje

Upotreba otpornih sorti i hibrida, plodored, jesenje oranje, uklanjanje žetvenih ostataka. Predlaže se upotreba preparata
na bazi: Trifloksistrobina i Tebukonazola.

cpk2Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.