Crna pegavost kupusnjača (Alternaria brassicae)

Crna pegavost kupusnjača (Alternaria brassicae) se manifestuje u vidu crnih koncentričnih pega na listovima. Dovodi do prevremenog sušenja listova.

Vreme kada se crna pegavost kupusnjača može očekivati

Može se očekivati pri temperaturama 20-25°c sa obilnim padavinama. Napada biljke u svim fazama rasta. Ran, srednje ran i kasni kupus su jednako podložni ovoj bolesti. Isto važi i za proizvodnju u zaštićenom prostoru jer su temperatura i vlažnost strogo regulisani.

Prelazni domaćin

Zemljište i zemljišni substrat u kome se gaje mlade biljke su prelazni domaćini. Zaražen rasad kupusa može iz zatvorenog prostora da prenese spore na otvoreno polje prilikom sadnje.

Crna pegavost kupusnjača (Alternaria brassicae)

Suzbijanje crne pegavosti kupusnjača

Plodored od najmanje pet godina bez kupusa ili njegovih srodnika iz familije Brassicaceae kao što su: karfiol, kelj, salata itd.

Upotreba otpornih sorti i hibrida je izuzetno  poželjna. Ukoliko se gahenje započinje u zaštićenom prostoru upotreba otpornih sorata i hibrida je skoro pa i neizbežna.

Jesenje oranje i uklanjanje žetvenih ostataka su dve mere koje znatno doprinose suzbijanju crne pegavosti kupusnjača. Spore bivaju uništene radom pluga ili bivaju prebačene u dublje slojeve zemljišta gde lakše i brže propadaju. Žetveni ostatci služe kao bolja verzija skloništa u poređenju sa zemljištem. Često je koncentracija spora veća u njihovoj neposrednoj blizini.

Kalcizacija zemljišta. se pokazala kao efektivna mera. Unošenjem kalcijuma u zemljište menja se kiselost i samim tim stvara ambijent u kom spore ne mogu da funkcionišu i mnogo brže stradaju. Kao što kalcijum smanjuje šansu da dođe do zaraze mineralna đubriva imaju suprotan efekat. Mineralna đubriva zakišeljavaju zemljište i menjau pH tako da godi razvoju crne pegavosti kupusnjača. Ovo je jako bitno imati na umu ukoliko se proizvodnja ili deo proizvodnje vrši u zaštićenom prostoru i ne preterivati sa mineralnim đubrivom.

Direktno hemijsko suzbijanje se može primeniti ali preventivne metode su daleko delotvornije ukoliko se pravovremeno i u potpunosti primene.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.