Crvena kupusna stenica (Eurydema ventrale)

Crvena kupusna stenica je poznata je po tome da napada biljke iz porodice kupusnjača (fam Brassicaceae).

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacije godišnje. Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko ispod zemlje u raznim biljnim ostacima.

Način na koji crvena kupusna stenica nanosi štetu

Svojom rilicom stenice ubadaju lisno tkivo koje na mestu uboda pocinje da bledi. U sušnim godinama oštećene mlade biljke se suše. Razvijene biljk, kod kojih je glavica pocela da se formira, trunu. Pri jačem napadu veliki deo kupusišta može potpuno da strada, narocito u vreme toplih i sušnih leta.
Posotji mogućnost pojve sekundarnih infekcija usled prodora klica gljiva, bakterija i virusa putem rilice ili otvorene rupe koja je ostala na listu nakon što je izbušen.

Očekivan period napada

Rano u prolece, sredinom marta, pojavljuju se prezimele stenice, a njihovo izlaženje iz zimskog skrovišta traje sve do sredine aprila. Za 7-10 dana iz jaja se izlegumlade stenice koje po svom izgledu podsećaju na odrasle s tim što imaju svetlo narandžastu boju tela.

Kako se crvena kupusna stenica suzbija?

Jesenja obrada zemljišta je delotvorna jer insekte koji su u toplom zemljištu izbacuje na hladnu površinu gde stradaju usled smrzavanja.. Uklanjanje korova i žetvenih ostataka takođe doprinosi u suzbijanju ove štetočine tako što je lišava zimskog skloništa.
Zaoravanje šetvenih ostataka se ne preporučuje jer na taj način stenica lakše dospeva u toplo zemljište.

Upotreba bio insekticida je dobra preventivna mera. Ovi insekticidi svojim mirosionm koji je za insekte odvratan rsteruje štetočine. Preporučuje se redovna upootreba ovih preparata sa izuzetkom perioda neposredno pre ili tokom cvetanja.

Bio insekticidi se mogu napraviti kod kuće i rexepte za pravljenje od: paprike, koprive, luka, kafe i cigareta možete naći ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.