Crvena kupusna stenica (Eurydema ventrale)

Crvena kupusna stenica je poznata je po tome da napada kupusnjače.

Broj generacija i prezimljavanje

Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko ispod zemlje u raznim biljnim crvena kupusna stenica 1ostacima.

Način na koji crvena kupusna stenica nanosi štetu

Svojom rilicom stenice ubadaju lisno tkivo koje na mestu uboda pocinje da bledi. U sušnim godinama oštećene mlade biljke se suše, a razvijene, kod kojih je glavica pocela da se formira, trunu. Pri jačem napadu veliki deo kupusišta može potpuno da strada, narocito u vreme toplih i sušnih leta.

Očekivan period napada

Rano u prolece, sredinom marta, pojavljuju se prezimele stenice, a njihovo izlaženje iz zimskog skrovišta traje sve do sredine aprila. Za 7-10 dana iz jaja se izlegu crvena kupusna stenica 2mlade stenice koje po svom izgledu podsećaju na odrasle s tim što imaju svetlo narandžastu boju tela.

Suzbijanje

Preporučuju se preparati na bazi: Fenitrotiona, Malatona.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.