Divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)

Divlja rotkva je najpoznatiji naziv ovog korova.

Divlja rotkva se može naći u:

Strnim žitima.

Opis korova:

Korenov sistem je vretenast. Stablo divlje rotkve je uspravno, razgranato i dlakavo. Donji listovi su razgranati i dlakavi dok su gornji malo ili nimalo usečeni. Liske su grube, zelene i nazubljene po obodu. Cvetovi su skupljeni u grozdastu cvast. Krunični listići mogu biti beli, žuti, plavičasti, ljubičasti i tamno crveni. Plod je člankovita ljuska sa 3-8 članaka dužine 1,5-8 cm.

Cvetanje i plodonošenje

Traju od proleća do jeseni.

Preventivne mere:

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i divlja rotkva nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje ptičijeg dvornika i samim tim neće dobiti šansu da formira seme

Pravilno negovan stajnjak. Pošto se stajnjak obično unosi pred setvu žitarica neophodno je da bude dobro negovan i bez korovskog semena jer je velika šansa da seme divlje rotkve tako dospe u usev uprkos tome što je plodosmena ispoštovana.

Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se divlja rotkva javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti. U gustom usevu koji je iznikao jedina efikasna mehanička mera suzbijanja je plevljenje. Redovnost je od suštog značaja jer divlja rotkva tokom cele sezone gajenja cveta  i plodonosi.

Hemijsko suzbijanje divlje rotkve

Divlja rotkva je jedan od čestih korova koji se kod nas javljaju tako da sredstva za njeno suzbijanje mogu sa lakoćom da se nađu. Obavezno izbegavati prskanje neposredno pre ili tokom cvetanja useva. Period cvetanja je kritičan i velika je šansa da gajene biljke budu uništene zajedno sa korovom ukoliko se baš tada prska.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.