Gajenje biljaka u kontejnerima: Saveti za uzgoj bašte na terasi ili balkonu

Gajenje biljaka u kontejnerima je sastavni deo trenda urbanog baštovanstva. Poznato je da se po našim domovima sem cveća us saksijama mogu naći i lekovite biljke kao što je čuvarkuća ili voće kao što je avokado, jagode i limun. Ne treba se ograničiti samo tim biljkama jer činjenica je da sve što se gaji napolju (sem vinove loze i hmelja) može i u saksiji tj kontejneru. Gajenje biljaka u kontejnerima nije uopšte teško i pricip je isti kao i u bašti. Kontejneri pružaju izvesne prednosti koje, u slučaju povrća i cveća, mogu stvoriti jedan neprekidan krug gajenja i berbe bez obzira na veličinu prostora za gajenje.

Biljke koje su po prirodi:

Tip biljke  Karakteristike
Jednogodišnja U istoj sezoni klija, raste plodonosi i odumire. Najčešće se jednogodišnje biljke mogu naći među povrtarskim i cvetnim kulturama.
Perena  U prvoj sezoni klija raste, plodonosi a samo nadzemni  deo odumire. Svake naredne godine nadzemni deo se reformira, biljka plodonosi i nadzemni deo ponovo odumire. Perene su česte cvetne i lekovite biljke.
Višegodišnja Višegodišnje kulture formiraju trajno stablo koje svake godine raste lista, cveta i plodonosi. Biljke kompletno odumiru tek nakon izvesnog  broja godina. Najčešće se mogu naći među voćarskim kulturama.

 

U skladu sa tipom biljke se gaje, neguju i smeštaju u adekvatne kontejnere i na adekvatna mesta u prostoriji.

Prvo, neka opšta pravila za gajenje biljaka u kontejnerima

Ova pravila važe za sve tipove i treba ih razmotriti kada se bira prostorija za gajenje bilja i planira terasa ili veranda:

  • Ukoliko se gaji rasad ili biljka koja se često presađuje treba sejati/saditi u bio razgradive posude. Biljka pri presađivanju trpi stres koji je može trajno oštetiti. Kako bi se to izbeglo najbolje je biljku zajedno sa supstratom u kom se nalazi samo prebaciti u veći kontejner. U prodaji se mogu naći plastični, stiroporni i kartonski kontejneri iz kojih se sa lakoćom mogu izvaditi supstrat biljka i presaditi. Ukoliko je bio razgradiv moguće je presaditi mladu biljku zajedno sa kontejnerom.  Uvek postoji mesta za improvizaciju te se mogu koristiti kartonski valjak toaletnog papira ili polovinka ljuske od jaja.
  • Obične, neglazirane saksije su najbolje jer su porozne i omogućuju razmenu gasova kroz zidove saksije. Ova razmena gasova je jako bitna za zdravlje korena i svih podzemnih delova biljnog tela. U slučaju jednogodišnjeg bilja i rasada ovog pravila se ne treba strogo pridržavati.
  • Valja imati spremu zasenu koja se može brzo postaviti i skinuti
  • Redovno provetravanje je od suštog značaja kako ne bi došlo do pojave vlage u prostoriji i bolesti i štetočina na biljkama u kontejnerima.

Postavljanje kao na stadionu

Biljke su različitih visina i bujnosti pa kako ne bi pravile senku jedna drugoj treba ih postaviti tako da bašta izgleda kao stadionska tribina. Najvišlje biljke i puzavice idu u zadnji red a niže kulture se stavljaju sve bliže izvoru svetlosti. Što se bujnosti tiče situacija je malo komplikovanija. Ukoliko su sve biljke u redu bujne onda ostaje mnogo praznog mesta između njih. To prazno mesto se može popuniti biljkama koje su iste visine ali manje bujne ili biljkama koje su niže. Niže biljke možete staviti na neko postolje kako bi bile iste visine kao i ostalo bilje u redu.

Gajenje biljaka u kontejnerima je dobro jer se oni mogu postaviti u cik-cak i na taj način se može gajiti više biljaka po jedinici površine. Ovo je od suštog značaja za terase i verande.

Gajenje biljaka u kontejnerima vertikalan i horizontalan raspored

Gajenje biljaka u kontejnerima: vertikalan i horizontalan raspored

Višegodišnje biljke i perene se postavljaju na stalno mesto i pomeraju se jako retko (radi čišćenja, pregleda bilja ili neke vanredne situacije). Nakon što se pomere dobro bi bilo da se stave na privremeno mesto koje je slično mestu na koje su navikle ili da se vrate na svoje mesto u što kraćem roku.

Brzo gajenje jednogodišnjeg bilja i rasada

Jednogodišnje bilje i rasad se mogu gajiti po principu brze smene. Brza smena ima tri faze: rasad, gajenje biljke i oplemenjivanje supstrata. Faza rasada i oplemenjivanja treba zajedno da traju koliko faza gajenja biljke. Gajenje biljaka u kontejnerima nam daje mogućnost da zemlju iz kontejnera nakon berbe ubacimo u jedan sud i mešamo sa raznim đubrivima kao što su mineralna, kompost i glistenjak. Kada je vreme za setvu semena i fazu gajenja rasada oplemenjena zemlja je spremna za upotrebu. Faza rasada je kratka i obično traje dva do tri meseca, faza gajenja od četiri do šest meseci a oplemnejnivanje zemljišta se može završiti za manje od mesec dana. Ovo znači da postoji mogućnost da zemlja besmisleno stoji nekoliko meseci dok se ponovni ciklus gajenja kulture ne pokrene. Rad povećanja brzine i racionalnije upotrebe ta zemlja se može korisiti kao supstrat za gajenje druge kulture.

Sistem brze smene za gajenje biljaka u kontejnerima

Sistem brze smene za gajenje biljaka u kontejnerima

 

Uz pomoć ove taktike moguće je brzo rotirati i kombinovati više gajenih kultura tokom godine.

Gajenje biljaka u kontejnerima je zanimljiv metod uzgajanja sopstvene hrane, začina i voća pa probajte i uživajte u plodovima svog rada