Graškovi savijači (Laspeyrseria spp.)

Graškovi savijači su poznati po tome da napadaju useve graška i sličnih mahunarki.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u larvenom stadijumu.

Način na koji graškovi savijači pričinjavaju štetu

Štetu pravi gusenica koja se ubušuje u mahune. Na semenkama i između njih nalazi se paučinasta tvorevina pomešana sa ekskrementima.

Očekivan period napada

Uglavnom se javljaju tokom maja. Graškovi savijači polažu jaja na donju stranu lista graška koji cveta, na čašicu cveta i na mlade mahune. Embrionalni razvoj traje 5-10 dana. Larva se ubušuje  u mahunu i hrani semenkama. Razvoj gusenice traje dvadesetak dana. Kada odrastu buše zid mahune, naseljavaju površinski sloj zemlje gde grade čaure u kojima provode zimu.

 Suzbijanje graškovih savijača

Duboko jesenje oranje je izuzetno efikasna metoda za suzbijanje graškovih savijača. Izbacivanjem čaura iz tople zemlje na hladnu površinu garantuje da će ogroman postotak ovih štetoćčina da izmrzne jer one nemaju načina da pobegnu iz čaure.

Plodored značajno doprinosi suzbijanju ove štetočine. Vraćanjem graška i pasulja na parcelu koja je bila napadnuta treba da se izvrši tek nakon tri godine. Na ovaj način se ukida izvor hrane graškovim savijačima.

Signal za hemijsko tretiranje se daje kada se u proseku na svakoj trećoj biljci konstatuje po 1 položeno jaje. Jedina prilika da se graškovi savijači suzbiju direktnim hemijskim tretmanom je kada odrasli insekti polažu jaja.

Upotreba bioinsekticida i repelenata dolazi u obzir jer ova sredstva svojim mirisom rasteruju odrasle insekte.  Poželjno je izbegavati prskanje kada je biljka neposredno pred ili u toku faze cvetanja. Ovo se preporučuje kako ne bi došlo do oštećenja polena.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.