Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Kupusni moljac je poznat po tome da napada biljke iz porodice kupusnjača (fam Brassicaceae).


Broj generacija i prezimljavanje

Ima 2-3 a ponekad i više generacijagodišnje koje se prepliću. Prezimljava u stadijumu lutke. Mesta za prezimljavanje su biljni ostatci, korovi oko parcele i zemljište.
Ukoliko se kupusnjače gaje u zatvorenom prosotru broj generacija je nemoguće utvriditi. Isto tako je nemoguće znati kada će i da li će štetočina da se sprema za prezimljavanje.

Način na koji kupusni moljac nanosi štetu

Štetna je larva koja se hrani liščem tako što prvo pravi rupe u listiu slične prozorčićima. Kasnije izgriza ceo mekan deo lista ostavljajući za sobom samo tvrdu lisnu nervaturu.

Očekivan period napada

Polaže jaja pojedinačno ili 2-4 u grupi na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice posle oko 2 nedelje prelaze u fazu lutke. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije. Leptiri nisu štetni i njihova jedina svrha je razmnožavanje i poleganje jaja.

Kako se kupusni moljac suzbija?

Plodored, ukoliko ga je moguće sprovesti je efiasan način suzbijanja. Kupusnjače se mogu ponovo gajiti na istoj parceli nakon što prođu dve godine. Pošto se ne gaji bilje kojim se larve moljca hrane dolazi do kompletnog istrebljenja usled gladi. U zatvorenom prosotru prebacivanje kupusnjača u deo gde nema moljaca je moguće. Ova vrsta naginje jačem naseljavanju pojedinih delova polja ili zatvorenog prostora. Lokalno tretiranje može dati dobre rezultate.

Na otvorenom polju se može primeniti duboko jesenje oranje daje dobre rezultate tako što larve koje se nalaze u toplom zemljištu izbacuje na hladnu površinu na kojoj izmrzavaju.

Primena bioinsektucuda je preporučljiva u svim periodima sem: pred cvetanje, tokom cvetanja i najmanje nedelju dana pre plasmana ukoliko se kupusnjače iznose na tržište u svežem stanju. Bioinsekticidi se mogu napraviti u domaćoj radinosti i neophodno ih je redovno primenjivati. Bioinsekticidi su odlični rasterivači (repelenti) odraslih insekata i škode larvama.

Recepte za pravljenje bioinsekticida od luka, paprike, koprive, kafe i cigareta možete naći klikom na ime biljke.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.