Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Kupusni moljac je poznat po tome da napada kupusnjače.


Broj generacija i prezimljavanje

Ima 2-3 a ponekad i više generacija kupusni moljac 1godišnje koje se prepliću. Prezimljava u stadijumu lutke.

Način na koji kupusni moljac nanosi štetu

Štetna je larva koja se hrani liščem tako što prvo pravi prozorčiće a kasnije izgriza list ostavljajući samo nervaturu.

Očekivan period napada

Polaže jaja pojedinačno ili 2-4 u grupi na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice posle oko 2 nedelje prelaze u fazu lutke. Nakon 1-2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.

kupusni moljac 2Suzbijanje

Činjenica je da vrsta naginje jačem naseljavanju pojedinih delova polja, tako da samo lokalna tretiranja mogu dati dobre rezultate. Preporučuju se preparati na bazi: Alfa-cipermetrina i Esfenvalerata.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.