Mrkvina lisna buva (Trioza apicalis)

Mrkvina lisna buva (Trioza apicalis) je poznata po tome da napada mrkvu i njoj srodno korenasto povrće.

Broj generacija i prezimljavanje

U našim uslovima obrazuje jednu generaciju godišnje . Prezimljava kao odrastao insekt u zaklonjenim mestima i zemljištu .

Način na koji mrkvina lisna buva čini štetu

Mrkvina lisna buva izaziva kovrdžanje lišća šargarepe i peršuna. Napadnuto lišće je uvelo i kovrdžavo te izgleda kao da su ga napale lisne vaši. Mlade biljke brzo propadaju. Štete mogu biti izuzetno velike jer . mrkvina lisna buva je takođe poznata kao prenosilac raznih virusnih oboljenja .

Očekivan period napada

Ženka odlaže jaja na naličiju lista u junu i julu .Nakon 12-15 dana javljaju se larve koje se grupišu oko lisnih žila i peteljki. Larve Iz tkiva sišu biljne sokove . Nakon 30 dana larve se pretvaraju u odraslog insekta koji tokom avgusta često pravi veće štete nego same larve

 Mrkvina lisna buva (Trioza apicalis) - jaja

Suzbijanje mrkvine lisne buve

Kao preventivne mere suzbijanja može se računati na plodored. Ukoliko je došlo do napada useva luka preporučljivo je izbegavati gajenje luka na napadnutoj parceli narednih dve do tri godine. Na ovaj način se populaciji mrkvine lisne buve ukida izvor hrane što je prisiljava da napusti područje ili strada usled gladi.

Rano posejana mrkva trpi manje štete od napada ove štetočine. Takođe se treba naglasiti da su se zaštitne mreže pokazale kao delotvorne protiv mrkvine lisne buve.

Obrada zemljišta odmah nakon vađenja mrkve. Bilo da je u pitanju letnje ili jesenje oranje ovaj zahvat će znatno smanjiti broj jedinki u populaciji ove štetočine.

Uništavanje biljnih ostataka u polju i odstranjivanje pojedinačno napadnutih biljaka smanjuje broj mesta na kojima ova štetočina može naći sklonište i mesto za prezimljavanje.

Primena insekticida je opravdana samo u slučaju jačeg napada mrkvine lisne buve.

Više o napravi-sam preparatima za zaštitu bilja od paprike možete pročitati ovde, od luka ovde, od koprive ovde, od kafe i duvana ovde.

Hemijska zaštita, upotreba bio-insekticida i bio-repelenata se ne preporučuje kod luka koji se odmah koristi za ishranu i  iznosi na tržište u svežem stanju. Poželjno je da prođe najmanje mesec dana od zadnje primene hemijskog sredstva kako bi se izbegle neželjene posledice.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.