Pepeljuga (Chenopodium album)

Pepeljuga je najpoznatiji naziv ovog korova.

Pepeljuga se može naći u:

Strnim žitima, okopavinskim usevima i višegodišnjim zasadima.

Pepeljuga-opis korova:

Vrlo snažan vretenast korenov sistem. Stablo je uspravno i razgranato. Raste u visinu 20-180 cm. Na mladom stablu i na listovima nalazi se sivkasto brašnjavi prah. Liske su na dugim lisnim drškama, duguljasto jajoliki i nazubljenio po obodu. Donji listovi su, često, oštro nazubljeni dok su srednji i gornji šiljasti, izduženi ili kopljasti. Cvetovi su sitni i zelenkasti sa brašnjavim cvetnim omotačem priljubljenim za plod skupljeni u metličastu cvast. Plod je jednosemena bubrežasta orašica.

Period u kom pepeljuga klija i cveta:

Klija u kasno proleće i leto. Cveta od jula do septembra

 

bela pepeljuga-1

Preventivne mere ubrajaju:

Upotrebu pravilno negovanog stajnjaka i komposta i setvu čistog semena gajenje kulture. Plodored ne doprinosi mnogo jer se pepeljuga

Mehaničke mere uključuju:

Višekratna obrada zemljišta i redovno međuredno kultiviranje ukoliko je moguće. U gustom usevu kao što su strna žita mehaničke mere borbe su otežane i neretko se svode na plevljenje. Pepeljuga je izuzetno ranjiva u ranim životnim stadijumima što se kalendarski poklapa sa periodom kada se obično vrši međuredna obrada zemljišta. Kultiviranje i okopavanje daju izuzetno dobre rezultate.

Olakšajte sebi posao tako što ćete stari bicikl pretvoriti u međuredni kultivator u širokorednim usevima i zasadima vila za oranje će sa lakoćom istrebiti sve korove.

Hemijsko suzbijanje

Pepeljuga je dikotiledona biljka i u praksi se smatra za širokolisan korov. Hemijsko suzbijanje u strnim žitima je moguće jer se strna žita u praksi smatraju za uskolisnu kulturu. Pre setve prolećnog useva moguće je primeniti metod provokacije korova kako bi se oni rano uništili i gajenom usevu dala prilika za dobar start i brzo zauzimanje prosotra. Pri izboru preparata obavezno se konsultovati sa stručnjakom za zaštitu bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.