Poljska bulka (Papaver rhoeas)

Poljska bulka je još poznata kao: turčinak, divlji mak, čanibula, crveni mak.

Poljska bulka se može naći u:

Strnim žitima, okopavinama, lanu i detelini.

Poljska bulka – Opis korova

Korenov sistem je vretenast. Poljska bulka ima stablo koje je uspravno i dlakavo. Ponekad se grana i raste u visinu od 30-70cm. Listovi su spiralno raspoređeni i perasto usečeni. Cvetovi su krupni, crveni, do 10 cm u prečniku sa tamnom pegom pri osnovi. Plod je čaura.

Cvetanje i plodonošenje

Od proleća do jeseni, plodonosi tokom juna i jula

poljska bulka 1

Preventivne mere

Setva čistog semena i plodored. Poljska bulka se često javlja u gustim usevima tako da je primenom trogodišnjeg plodoreda (vraćanje gustog useva na istu pacelu tek nakon tri godine) moguće suzbiti ovaj korov. Košenje bilja koje slobodno niče to obodu parcele je efikasan način za držanje populacije ovog korova pod kontrolom. Nakon uklanjanja useva koi je bio posejan na zimu postoji šansa da letnja suša ošteti seme i tako doprinese suzbijanju ovog korova.

Mehaničke mere uključuju:

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti. Redovno međuredno kultiviranje ili okopavanje daju odlične rezultate u širokorednim usevima. U voćnjacima i vinogradima se retko javlja. U principu bulka se može u potpunosti ukloniti redovnom kosidbom.

Brži i jeftriniji metod za međurednu obradu je pretvaranje starog bicikla u kultivator ili upotreba vile za oranje. Više o ovim oruđima možete saznati klikon na njihovo ime.

Čime se prska poljska bulka?

Poljska bulka je dikotiledona biljka i u praksi se smatra za širokolisni korov. U gustom usevu prskanje je rizično te se preporučuje metod predsetvene provokacije korova. U širokorednom usevu prskanje je moguće izvesti ali je poželjno korisiti zaštitne zavese na prskalicama. Na delu parcele gde slobodno niče bilje ili kada usevi nisu na parceli mogu se koristiti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.