Crvenoglavi buvač repice (Psylliodes chrysosocephala)

Crvenoglavi buvač repice je štetočina koja je primećena da napada oko 18 vrsta gajenog i samoniklog bilja iz porodice kupusnjača. Poznata je po tome da napada uljanu repicu mada može naneti štetu i ostalim članovima porodice kupusnjača.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljavaju larve u biljci koju su napale. Sledeće stadijume razvoja vrše u zemljištu pokraj biljke.

Način na koji crvenoglavi buvač repice nanosi štetu

Odrasli insekti crvenoglavog buvača repice oštećuju kotiledone i mlade listiće tek iznikle uljane repice. Larve pričinjavaju štetu tako što buše stabljiku radi ishrane. Oštećena stbaljika je sklona sekundarnim infekcijama koje izazivaju spore gljiva. Oštećene stabljike su takođe sklonije izmrzavanju. U stanju su da prelete i do pet kilometara u potrazi za hranom.

Očekivan preiod napada crvenoglavog buvača repice

Odrasli insekti postaju aktivna krajem avgusta i početkom septembra meseca. Nakon 10-15 dana od pojave ženke polažu jaja, Izpilele larve se ubušuju u stabljike i mogu se naći u njima krajem septembra.

crvenoglavi buvač repice-1

Suzbijanje crvenoglavog buvača repice:

Primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirna jer lišava crvenoglavog buvača repice izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Prskanje se sprovodi isključivo folijarnim tretiranjem insekticida. Najčešće se vrši suzbijanje odraslih ineskata. Prskanje useva pred zimu se pokazalo kao delotvoran način za suzbijanje crvenoglavog buvača repice u većini situacija.

Upotreba repelenata i domaćih insekticida je preporučljiva.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Poželjno je izbegavati period neposredno pred cvetanje useva i period u kome usev cveta kako se ne bi nanela šteta polenu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.