Repina mrvica (Atomaria linearis)

Repina mrvica je poznata je po tome da napada šećernu repu i spanać. Napada biljke kada su najranjivije. Period napada je kratak ali može biti katastrofalan ukoliko se ne obave adekvatne pripreme.

Broj generacija i prezimljavanje:

Smatra se da repina mrvica ima dve generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta uglavnom na zemljištima gde je gajena šećerna repa.

Način na koji repina mrvica nanosi štetu:

Prvenstveno napada spanać i repu. Štetan je odrastao insekt. Posle setve šećerne repe on se hrani tek izniklim biljkama ispod površine zemljišta, oštećujući kotiledone, a pri većoj vlažnosti oštećuje i nadzemne delove biljaka.

 Očekivan period napada:

Odrastao insekt se sa proleća javlja rano i do nicanja šećerne repe se uglsvnom hrani biljnim ostacima i podzemnim delovima drugog bilja. Posle setve šećerne repe prelazi na usev gde pravi štete sve dok repa ne formira 2-3 para stalnih listova. Usni aparat repine mrvice nije dovloljno jak da probije očvrslu koru biljke nakon faze 2-3 stalna lista Ženke tokom maja polažu jaja u zemljište, sredinom leta se završava preobražaj u odrasle insekte druge generacije. Odrasli insekti lete i roje se tokom jeseni hraneći se jesenjim spanaćem.

Suzbijanje repine mrvice:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se repinoj mrvici smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirno jer lišava repinu mrvicu izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu. Tokom letnjeg i jesenjeg perioda živina, naročito patke mogu neometano da love repinu mrvicu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Suzbijanje odraslih oblika repine mrvice obavlja se primenom hemijskih preparata pre nicanja useva. Preporučuje se i predsetveno tretiranje semena za slab napad. Ipak, najbolji rezultati postižu se primenom , odnosno unošenjem insekticida u zemljište.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.