Širokotrba žitna stenica (Eurygaster maura)

Širokotrba žitna stenica (Eurygaster maura) je poznata po tome da napada sve vrste strnih žita.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta ispod biljnih ostataka.

Način na koji širokotrba žitna stenica čini štetu

Štetni su odrasli insekti jer se hrane sokovima iz klasa do je klas u fazi mlečne zrelosti. Ova štetočina ima rilicu sličnu komarcu uz pomoć koje buši zrno.

Očekivan period napada

U fazi mlečne zrelosti klasa. Napda prestaje čim semenjača počne dobijati na tvrdoći. Njena rilica nije dovoljno jaka da probije očvrslu semenjaču.

Širokotrba žitna stenica (Eurygaster maura) mužijak i ženka

 

Suzbijanje širokotrbe žitne stenice

Plodored je prva odbrane mera koja se uzima u obzir. Setva bilo kog useva koji nije strno žito ukida širokotrboj žitnoj stenici izvor hrane. Vraćanje strnih žita na parcelu koja je bila napadnuta je preporučljivoi tek nakon dve sezone.

Plitko letnja obrada zemljišta u kombinaciji sa uklanjanjem žetvenih ostataka eliminiše mesta na kojima se ova štetočina može skloniti.  Plug ili kultivator koji je podešen tako da čupa, sitni i uništava žetvene ostatke indirektno daje dobre rezultate.

Duboko oranje koje ima za cilj da prevrne, usitni i izmeša zemljište je korisno zato što isto kao i plitka letnja obrada uništava odrasle ineskte koji su spremni za prezimljavanje tako što ih izbacuje iz toplog sloja zemlje na hladnu površinu ili ih ubacuje u dublji sloj gde ih sama težina zemlje gnječi svojim teretom.

Mogu se korisiti bioinsekticidi i bio replenti za suzbijanje i rasterivanje odraslih jedinki. Prskanje gustih useva kao što su strna žita je rizično pred cvetanje i tokom cvetanja ali uzevši u obzir da širokotrba žitna stenica nakon što se cvetanje završilo zaobilazi se ovaj problem.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.