Smrdljivi martin – Smrdibuba (Dolycoris baccarum)

Smrdljivi martin – Smrdibuba (Dolycoris baccarum) je poznat po tome da napada strna žita i može se naći u usevima pšenice, ječma, ovsa, raži i tritikala. Takođe se može naći i u skladištima. U zadnje vreme se ova štetočina sve češće javlja i primećeno je da joj se ponašanje menja.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta ispod biljnih ostataka i vegetaciji koja se nalazi oko parcela i skladišta.

 

Način na koji smrdljivi martin čini štetu

Hrani se sokovima iz klasa dok je klas u fazi mlečne zrelosti.Smrdibuba ima usni aparat za bodenje i sisanje (rilicu) sličan komarcu.

Očekivan period napada

U fazi mlečne zrelosti klasa. Dok je zrno u klasu ili metlici mekano smrdibuba je u stanju da probije zaštitnu opnu kako bi se hranila. Kako semenjača očvrsne smrdibuba više nije u mogućnosti da je probije rilicom i samim tim više nije u stanju da nanosi štetu usevu.

Promene u ponašanju

Primećeno je da smrdibube u zadnjih desetak godina sve češće napadaju useve koji nisu žitarice. Za sada jedini kriterijum koji je neophodno da plod  bude dovoljno mekan za bušenje. Primećeno je da se smrdljivi martin sve češće javlja u povrtnjacima, voćnjacima i cvetnjacima.
Postoji popularna teorija da je ova promena ponašanja počela nakon bombardovanja ’99 i ove nove izmenjene smrdibube su dobile ime buba-ameri. Komkretnih dolaza da je ova promena nastala usled mutacije koju je prouzrokovalo bombardovanje je nemoguće ustanoviti ali verovatnoća je velika jer su insekti, kao organizmi izuzetno skloni mutacijama.

Smrdljivi martin - Smrdibuba (Dolycoris baccarum) - larva

 

Suzbijanje smrdljivog martina

Suzbijanje se teško sprovodi jer jedina preventivna metoda na koju se može delimično računati je plodored.
Jedini efikasan način suzbijanja je upotreba insekticida i repelenata. Mogu se korisiti bioinsekticidi i bio replenti za suzbijanje i rasterivanje odraslih jedinki.
Prskanje gustih useva kao što su strna žita je rizično pred cvetanje i tokom cvetanja ali uzevši u obzir da smrdljivi martin napada nakon što se cvetanje završilo zaobilazi se ovaj problem. Bioinsekticidi i replenti takođe dolaze u obzir.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.