Travnjak u proleće i kako ga doterati

Travnjak u proleće ne pruža lepu sliku. Zima je učinila svoje. Zasejane trave, kao i ostala vegetacija, više meseci je bila izložena kombinaciji nepovoljnih vremenskih uslova: kiši, snegu, ledu… Trave, iako otporne, bivaju oštećene zbog šoka koje im vremenski uslovi priređuju. Zato je naš zadatak da im pomognemo da se brzo i lako oprave i razviju.

Prvo što treba da uradimo je pregled travnate površine.

Na šta liči travnjak u proleće?

Kao što je već rečeno travnjak u proleće ne liči ninašta. Neki vlatovi su se sasušili, bude i polu-mrtve trave (filca), sitnog i krupnog đubreta na sve strane. Nemojte se iznenaditi ukoliko vas dočeka ovakav prizor:

Više o filcu i osnovama pravljenja travnjaka pročitajte ovde.

travnjak u proleće-1

Prikaz stanja travnjaka koje se često zatiče u proleće.

Logičan prvi korak je da se otpad ukloni sa travnjaka. Osim đubreta koje ostavljaju ljudi, bitno je ukloniti suvo lišće, suve iglice i semenke opale sa obližnjeg drveća. Pomenuti prirodni materijali jesu bio-razgradivi, ali proces razgradnje dugo traje pa se zbog toga javlja problem. Dok se ne razgrade oni guše travnjak tako što zasenjuju i opterećuju nikle biljke. Takođe zauzimaju prostor i blokiraju sunce biljčicama koje tek treba da niknu. Grabulja je savršeno oruđe za ovaj posao i preporučuje se upotreba baštenske (američke) grabulje, jer finije češlja. Uklanjanje filca se isto može sprovesti pomenutom grabuljom.

Upotreba đubriva

Nakon uklanjanja đubreta i filca treba uneti đubrivo. Organsko ili blago mineralno đubrivo se može rasuti po površini, kako bi postojećoj travi dalo snage i omogućio lakši oporavak.
Organska đubriva mora da budu fine granulacije. Najpreporučljivije je da granule budu veličine zrna graška. U obzir dolazi sve sem stajnjaka. Organsko đubrivo, bez obzira na to da li je čvrsto ili tečno, će nahraniti biljku i obnoviti humus o jednom trošku, što je i najbolja kombinacija. Najviše se preporučuju kompost i glistenjak.

Prvim zalivanjem, ili nakon prve kiše, fino usitnjeno organsko đubrivo se rastapa, i tone u zemlju ka korenu.

Više o pravljenju komposta pročitajte ovde a o glistenjaku možete pročitati ovde.

Od čvrstih mineralnih đubriva preporučuje se upotreba KAN-a, jer je on namenski formulisan za pšenicu kojoj su travne kulture bliski rođaci. Tečna đubriva koja su obogaćena mikroelementima su odlično rešenje. Preporučuje se upotreba onih koja bi se inače koristila za kupus i zelenu salatu. Isto kao i organsko, mineralno đubrivo mora da tone ka korenu. Ukoliko primetite da je na površini još dva do tri dana nakon razbacivanja, travnjak treba zaliti kako bi se rastvorilo.

Ćelava mesta

Nakon uklanjanja đubreta i filca, primetiće se da ima mesta na kojima nema trave. Ta „ćelava mesta“ se mogu sanirati na više načina, što, uglavnom, zavisi od njihove površine i rasprostranjenosti. Ukoliko ima par malih ćelavih mesta velika je mogućnost da će se vremenom sama popuniti, dok veliki broj ćelavih mesta na travnjaku zahteva intervenciju u vidu setve semena travne smeše ili transplantacije busena.

Transplantacija busena se uglavnom svodi na nabavku unapred pripremljenog travnog tepiha i njegovo sađenje na ćelavo mesto. Travni tepih se ukraja tako da bude u ravni sa ostatkom travnjaka i sve se svodi na iskopavanje rupe i njegovo poleganje.

travnjak u proleće-2

Prikaz travnog tepiha spremnog za poleganje.

Velika ćelava mesta se  mogu rešiti setvom semena, transplantacijom busena, sadnjom/setvom cveća ili sadnjom žbunja/drveća. Metoda ima dosta, a vaše je da izaberete najprikladniju.

Travnjak u proleće je poželjno provetriti

Zemljište se tokom zime sabije usled gaženja, tereta snega, otpadaka, itd… pe se mora malo „rasturiti“. Sabijeno zemljište loše provodi vazduh, koji je korenu potreban, tako da je neophodno sprovesti provetravanje (aeraciju) travnjaka. Uzme se običan štap, ili drška od metle, naoštri i markira na 10 cm od vrha. Tako pripremljenim štapom buše se rupe po travnjaku. One treba da budu oko 15-20 cm jedna od druge, i bušenje može biti nasumično. Posao je obavljen kada se izbuši ceo travnjak.

UPOZORENJE: provetravanje se vrši kada ste sigurni da neće biti kiše i dugog mraza. Postoji rizik da voda, koja se nakupi u rupama, zamrzne i uništi koren gajene trave.

Zalivanje i prvo prolećno košenje

Zalivanje se vrši nakon đubrenja i podsejavanja travnjaka sa prskalicom  koja pravi kapi nalik finoj kiši. Ukoliko đubrenje i podsejavanje nisu sprovedeni onda se samo zaliva po potrebi.

Prvo prolećno košenje se se sprovodi tako što se odseca gornja trećina trave, što znači da je treba pustiti da nikne na oko 15 cm od zemlje, i onda kositi na standardnu visinu koja iznosi 8-10cm. Ukoliko je bilo potrebe za podsejavanjem ili transplantacijom, a te mlade biljke još nisu dostigle pomenutu visinu, ostavite ih, nek još jačaju.

Više o pripremi kosačice nađite ovde.

Nakon uspešnog prvog prolećnog košenja mere nege se svode na redovno košenje i zalivanje. Zalivanje je od suštog značaja tokom leta, jer se suva trava lako lomi i čupa tokom kosidbe i sklona je požaru.

Čitajte još o merama borbe protiv suše koje možete preduzeti ovde.

Kada se travnjak dobro spremi u proleće imate garanciju za lep izgled doma i poslovnog prostora sve do jeseni, kada se sprovode neophodni pripremni radovi za zimu.

Čitajte dalje o jesenjim radovima na travnjaku ovde.