Velika pipa repice (Ceutorhynchus napi)

Velika pipa uljane repice može izazvati katastrofalne gubitke. Postoje izveštaji koji tvrde da do 30% gajenih biljaka može stradati zbog napada ove štetočine.

Tip štetočine

Poznata je po tome da napada uljanu repicu i njene srodnike iz porodice kupusnjača.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima samo jednu generaciju godišnje. Prezimljavava kao lutka ili kao odrasli insekt. Pošto se stadijum larve okonča u biljnom telu larve napuštaju biljku i nastavljaju svoj razvoj u zemljištu neposredno oko nje.

Način na koji velika pipa repice nanosi štetu

Glavnu štetu čine larve koje buše hodnike u stabljici ili u peteljkama i žilama listova.

Očekivan period napada

U proleće javlja se rano, te se tokom aprila javlja na divljim i gajenim kupusnjačama. Ženka polaže jaja u glavne nerve ili u stabljiku,  razvoj larvi traje mesec dana do tri meseca nakon čega se deo populacije povlači u zemljište, preobražavaju u lutku pa u odraslog insekta. Drugi deo populacije je aktivan u tekućoj godini.

Suzbijanje velike pipe repice

Suzbijanje velike repičine pipe potrebno je sprovesti kada se u lovnim posudama u više uzastopnih dana ulovi više od 10-20 pipa na dan.

Plodored i jesenje oranje su dobre preventivne mere. Vraćanje kupusnjača na parcelu koja je bila napadnuta treba da se izvrši tek nakon dve sezone. Na ova način će se insekti biti lišini izvora hrane i biće prisiljeni da napuste parcelu ili umru od gladi.

Za suzbijanje se koriste preparati kao i za ostale pipe. Tretiranje treba otpočeti što je moguće ranije, još u toplim lejama, a prema potrebi ponoviti ih nekoliko puta. Prilikom presađivanja potrebno je izvršiti izdvajanje napadnutog rasada.

Setva semena koje je prethodno tretirano insekticidom je od ključnog značaja ukoliko je setva kupusnjača ili uljane repice neizbežna na parceli koja je poznata po aktivnosti velike pipe repice.

.Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.