Viroze salate (Letttuce mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Big vein virus).

vs2

Virus mozaika salate – Letttuce mosaic virus

Viroze salate imaju specifične simptome koji zavise od vrste i sorte, faze razvoja salate i uslova sredine. Na listovima biljaka se uočavaju šare nepravilnog oblika, ili mozaik svetlo i tamno zelene boje. Biljke ne obrazuju glavicu, listovi su zakržljali i ne obrazuju rozetu. Virozama su podložne rana i jesenja salata.

Viroze salate i vreme pojave

Pojava se može očekivati tokom celog vegetacionog života salate. Insekti su prenosioci virusa.

Prelazni domaćin

Ima više prelaznih domaćina u koje se ubrajaju: zemljište, zaražene biljke ,zaraženi biljni ostatci i insekti.

Mere borbe

vs1

Virus proširenih vena – Big vein virus

Upotreba otpornih sorti i hibrida, plodored, jesenje oranje, uklanjanje žetvenih ostataka, suzbijanje insekata. Regulisanje temperature I vlažnosti vazduha u zaštićenom prostoru. Protiv viroza nema registrovanih preparata za hemijsko suzbijanje.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.