Žitni bauljar (Zabrus Tenebrioides)

Žitni bauljar iliti mrazovac (Zabrus Tenebrioides) je poznat po tome da napada strna žita kao što su pšenica, ječam, raž, ovas i tritikale.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u zemljištu kao larva.

Način na koji žitni bauljar nanosi štetu

Štetu čini larva tako što uvlači lišće u zemlju, gužva ga i hrani se njime. Oštećenja podsećaju na mraz.  Odrastao žitni bauljar se hrani tokom nalivanja i sazrevanja zrna pšenice. Penje se na klasove, grize zrna ili odgriza klasove. Čim odgriženi klasovi padnu na zemlju žitni bauljar se hrani njima. Ukoliko se na zemlji primete odgriženi i obršćeni klasovi ili uvijeno izgriženo lišće nedvosmisleno se zna da je napad žitnog bauljara u toku.

Očekivan period napada

Larve su aktivne od početka septembra sve do prvih mrazeva. Sa prolećnim otopljenjem aktivnost larvi se nastavlja do maja meseca. U maju larve se  povlače u zemljiše na dubinu od 15 do 20 cm gde i pretvaraju u lutke. Nakon 2-5 nedelja izlaze odrasli insekti žitnog bauljara, baš kada većina žitarica ima klasove u fazi mlečne zrelosti.

Žitni bauljar -larva

 

Suzbijanje žitnog bauljara

Plodored je efikasna prevetivna mera borbe. Vraćanje žitarica na parcelu koja je bila napadnuta je poželjno izvršiti tek nakon dve do tri godine. Na ovaj način žitnom bauljaru se ukida izvor hrane i samim tim štetočina biva prisiljena da napusti parcelu ili da strada usled gladi.

Tretman insekticidom primenjuje se ukoliko se strna žita moraju uzgajati u monokulturi i tada se preporučuje prskanje čim se na tek izniklom usevu utvrdi u proseku 5-6 napadnutih biljaka po jednom kvadratnom metru. Tretman se vrši samo ukoliko je temperatura preko 10°C jer na nižim temperaturama larve prestaju da se hrane i povlače se u skrovišta.

Primena bioinsekticida i repelenata za suzbijanje žitnog bauljara je moguća. Redovnost upotrebe ovih sredstava je ključ uspeha ali je neophodno izbegavati tretiranje useva pred cvetanje i sam period cvetanja kako ne bi došlo do oštećenja polena.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.