Žitni moljac (Sitotroga Cerealella)

žitni moljac je poznat po tome da najčešće napada kukuruz os svih žitarica.

Broj generacija i prezimljavanje

U našim uslovima ima 2-4 generacije godišnje. Žitni moljac je skladišna štetočina, prezimljava u stadijumu larve ili stadijumu lutke.

Način na koji žitni moljac nanosi štetu

Leptirići se javljaju u magacinima na gomilama žita gde se vrlo teško uočavaju pošto im je boja slična žitu. Ženka polaže jaja na zrnu direktno ili pored njega.Posle piljenja larva se ubušuje u zrno gde se hrani njegovim sadržajem.

Očekivan period napada

Leptirići se javljaju tokom maja meseca. Žitni moljac je jedna je od retkih skladišnih štetočina za koje se zna kada će napasti.

Suzbijanje žitnog moljca

Jedini način za suzbijanje žitnog moljca je u skladištu. Hemijska sredstva koja su namenjena za ovaj vid suzbijanja su teško dostupna i samo ovlašćena lica smeju da ih koriste. Ukoiko se izuzmu hemijska sredstva postoji nekoliko metoda koje se mogu primeniti.

U zatvorenom prosotru se protiv žitrnog moljca mogu koristiti klopke sa bojom i muzika.

Lepljiv papir ili traka koja je izvesne boje se može korisiti za hvatanje insekta.

Više o upotrebi boje možete pročitati ovde.

Izvesne zvučne frekvencije su izuzetno opasne za insekte i u stanju su čak i da ih ubiju. Larve su naročito ranjive.

Više o upotrebi muzike možete pročitati ovde.

Higijena skladišnog prostora igra veliu ulogu. Skladište mora biti suvo i očišćeno od zrna koje je bilo u njemu. Seme koje je žitni moljac napao je prenosioc na novu turu koja dolazi u skladište. Skladištenje u čardacima i ambarima može biti problematično jer se zrno lako zaglavi ili otkotrlja u neku pukotinu ili nepristupačan deo. Preporučuje se saniranje takvih, problematičnih mesta. Na taj način se izbegava šteta koju bi žitni moljac, i mnoge druge štetečine, napravio. Vredi sanirati i pukotine u konstrukciji ukoliko ih ima.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.