Boja kao ekološko sredstvo za rasterivanje insekata

Boja je veoma bitna u biljnom i životinjskom svetu. Boja zajedno sa zvukom i mirisom služi za davanje signala kao što su opasnost, hrana, partneri, doba dana itd.
Insekti su veoma podložni uticaju boje i mnogo se oslanjaju na nju. Štaviše, biljni svet se razvijao u skladu sa tom osobinom insekata. Korisni insekti kao što su pčele služe kao pouzdani oprašivači. Jedan od načina da biljka bude oprašena je da pčela primeti cvet sa velike razdaljine i sleti. Šansa da pčela  primeti biljku sa velike razdaljine je veća ukoliko je cvet jarke boje.

Boja je mač sa dve oštrice

Privlačiti insekte znači privlačiti i štetočine. Velik broj vrsta štetnih insekata je u stanju da primete usev sa velike razdaljine i obruše se na njega.  Ponekad se i više vrsta šetočina pojavi u usevu. Svi zajedno proždiru našu hranu, prenose klice raznih gljiva i virusa i time dodatno ugrožavaju useve.  Uprkos tome što je ceo koncept privlačenja insekata putem boje u modernoj poljoprivredi postao faktor koji pravi probleme pokrenuto je istraživanje u Japanu sa idejom „kako okrenuti osobinu insekta da budu privučeni bojom protiv njih“. Zaključci do kojih su došli su fenomenalno delotvorni i povrh svega izuzetno ekološki.
Detalje studije i zaključke koji su izvedeni možete pročitati ovde.

Koristi protvnikovu snagu protiv njega

Mudri japanci vođeni praktičnom filozofijom su počeli da razvijaju klopke i repelente koji bojom teraju insekte ili ih mame u klopke. U zavisnosti od toga da li su problematični insekti koji napadaju danju ili noću razvijene su svetlosne klopke i klopke jarke boje.

Za insekte koji su aktivni tokom dana

Jednostavna primena klopke jarke boje na otvorenom polju.

Pokazalo se delotvorno postavljanje klopki koje su jarko žute boje. Misleći da je u pitanju cvet insekti navaljuju na klopku gde ih čeka sigurna propast. Klopka može biti krajnje jednostavna: jarko žut sud ili papir prekriveni sa lepkom za insekte. Ovo je super rešenje za zatvoren prostor i ovoreno polje. Kačenjem ili pobadanjem ovih klopki po parceli ili u zaštićenom prostoru Vi efektivno preusmerujete insekte sa useva na klopku. Insekti kao što su lisne vaši, skočibube, lisni mineri, bele vaši i tripsi bivaju lako prevareni. U najezdama su leteli u svoju smrt.
Ukoliko želite sami da napravite klopku dovoljno je odštampati par papira prema sledećem kodu: R 223 G 245 B 37 . Nakon štampe samotreba premazati lepkom za insekte i opremili ste se.

Pažnja se mora obratiti na period oprašivanja kada je prisustvo pčela poželjno. Tokom oprašivanjaj klopke moraju biti uklonjene jer u suprotnom može doći do masakra ovih korisnih insekata što može izazvati neprocenjivu štetu.

Za insekte koji su aktivni tokom noći

prikaz zatvorenog prostora koji je osvetljen jarkožutim LED osvetljenjem.

Pokazala se delotvorna upotreba žutih LED sijalica. Jedna obična, skromna žuta  LED sijalica se pokazala kao veoma delotvoran suzbijač noćnih insekata, u prvom redu moljaca koji napadaju voće i kukuruzne sovice. Kada je u zaštićenom prostoru ili otvorenom polju prisutna jarko žuta boja tokom noći insekt se zbuni i pomisli da je dan. Tako zbunjen povlači se,  ne napada usev ili zasad jer njemu je sjaj jakog svetla znak da je napolju još uvek sunce i on nema šta da traži napolju. Reakcija noćnih isekata na jarko žuto svetlo je refleksna tako da će se bez razmišljanja okrenuti i odleteti drugde.  Rad je u toku da se proizvede posebna LED sijalica čija boja će biti odbojna za više vrsta insekata mada kao što je zaključeno obična, kupovna, Led sijalica čija boja je jarko žuta obavlja posao.

Plavi prozori

Dokaz da plava boja nema odbijajuć efekat na insekte.

Postoji mit u našim krajevima koji kaže da prozorska okna treba farbati plavom bojom. Plava boja navodno odbija insekte koji pokušavaju da ulete u staju ili kuću. Da je tako onda ne bi bilo cveća plave boje a kamoli da bude oprašivano od strane pčela i napadano od strane štetočina.  Uprkos tome što plava boja ne rasteruje insekte ova priča služi kao čist dokaz da su naši stari znali za efekat koji boja ostavlja na insekte i, u svojoj režiji razvili „bojeva sredstva“.