Zubača (Cynodon Dactylon)

Zubača je korov koji je još poznat kao: Zlokop i Zubovina.

Zubača se može naći na

Ornicama, višegodišnjim zasadima, livadskim formacijama, koristi se  za ishranu stoke i za vezivanje terena podložog eroziji.

Opis korova

Podzemni izdanci zubače smešteni su največim delom na dobine do 20 cm i nose brojne vreže. Stablo je člankovito visine 30-50 cm. Listovi su linearni, goli do malo dlakavi. U zavisnosti od intenziteta svetlosti obrazuje dve forme nadzemnih izdanaka: formu puzećih stolona gde ima dovoljno svetlosti i formu vertikalnih izdnaka gde je svetlost u nedostatku. Cvasti su klasovi prstatstog rasporeda dugaki od3-7 cm. Plod je krupa.

Cvetanje i klijanje

Cveta u periodu od jula do septembra i klija u prolećnom periodu. Cvetanje i klijanje nije od presudnog značaja jer ono zbog čega je zubača opasan korov je njena sposobnost da se razmnožava vegetativno.

zubača- biljka

 

Zubača kao livadska kultura

Krupna stoka rado pase zubaču i živina voli njeno seme. Otporna je na gaženje, brzo se regeneriše i to je čini odličnom pašnjačkom kulturom. Na terenu koji je pod jakim nagibom i zemljištu koje je sklono eroziji zubača se može koristiti kao kultura koja vezuje rasteresito zemljište i time pretvara opasno ili jalovo područje u korisno tlo pogodno za kosidbu i ispašu.
Zubača se može gajiti u voćnjaku između stabala i taj porstor koji pokriva se dalje može upotrebiti kao pašnjak time povećavajući produktivnost parcele.

Preventine mere

Plodored sa većim učešćem krmnog bilja radi iznurivanja rizoma. Malčiranje suzbija zubaču tako što joj blokita pristup sunčevoj svetlosti. Vremenom podzemni izdanci bivaju izmoreni i usled toga propadaju.

Više o malčiranju možete pročitati ovde.

Mehaničke mere

Isušivanje rizoma tokom leta i izmrzavanje rizoma tokom zime. Bilo koji vid zaštite koji podrazumeva seckanje rizoma je kontraproduktivan osim ako se ne sprovodi redovno. Redovno okopavanje i kultiviranje doprinose izmaranju rizoma i uništavanju mladih biljaka. Mlada zubača ne dobija priliku da poraste dovoljno i obrazuje seme.

Uz pomoć vile za oranje moguće je efikasno suzbiti korove u širokoredim usevima i zasadima dok stari bicikl koji je pretvoren u kultivator lako čisti međuredni porstor u usevima. Saznajte više o ovim oruđima klikom na njihovo ime.

Kako se zubača prska?

U praksi zubača se smatra za uskolisni korov jer je monokotiledona biljka. U širokoredim usevima moguće je međuredno prskanje uz upotrebu zaštitnih zavesa koje se kače na prskalicu dok se u gustim usevima preporučuje taktika provokacije korova pre setve.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.