Žuta rđa žita (Puccinia Striformis)

zrr1Simptomi: Bolest se manifestuje u vidu pojave žutih linija na listu i plevi. Od gajenih kultura zaražava pšenicu, ječam i tritikale.

Vreme napada: Inficira ozime kulture pre zime, u njima prezimljava. Povoljna temperatura za napad je od 15-20°c.

 

thaPrelazni domaćin: Thalictorm sp.

Suzbijanje: Gajenje otpornih sorti. Uništavanje samoniklih biljaka u jesen pre setve. Kao delotvorna pokazala su se sredstva na bazi Hlorotanila i Triadimefona u ranim fazama pojave bolesti.