Buvači krstašica (Phyllotreta spp.)

Buvači krstašica su poznati po tome da napadaju kupusnjače.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje.

buvači krstašica 1Način na koji buvači krstašica nanose štetu

Štetan je odrasli insekat. Pravi štete na listovima, izgrizajući ih, pravi rupice. Kod jačeg napada list izgleda kao sito. U prvim fazama nicanja, mogu uništiti čitav usev.

Očekivan period napada

Tokom cele sezone.

Suzbijanje

Hemijsku zaštitu treba sprovesti ukoliko se utvrdi na parceli oštećenje preko 10% lisne mase, posebno ako se radi o buvači krstašica 2mladim biljkama. Za suzbijanje se preporučuju insekticidi na bazi bifentrina i cipermetrina, koji su registrovani za kupusnjače u suzbijanju kupusove sovice.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.