Buvači krstašica (Phyllotreta spp.)

Buvači krstašica su poznati po tome da napadaju biljke iz porodice kupusnjača (fam Brassicaceae).

Broj generacija i prezimljavanje

Ima više generacija godišnje. Prezimljavaju larve i odrasli inskti u zemljištu, korovima i biljnim ostatcima.

Način na koji buvači krstašica nanose štetu

Štetan je odrastao insekat. Pravi štete na listovima, izgrizajući ih, pravi rupice. Kod jačeg napada list izgleda kao sito. U prvim fazama nicanja, mogu uništiti čitav usev.

Očekivan period napada

Tokom cele sezone. Odrasle jedinke brzo stasavaju i polažu jaja. Moguće je naći i larve i odrasle ineskte u napadnutom usevu

Kako se suzbijaju buvači krstašica?

Na otvorenom poljuduboka jesenja obrada će dati rezultate tako što će insekte iz tople zemlje izbaciti na hladnu površinu gde većina strada usled izmrzavanja.

Plodored se preporučuje ukoliko je moguće izvesti ga. Kupusnjače treba vratiti na istu parcelu tek nakon dve godine. Ukoliko se kupusnjače redovno gaje u zatvorenom prostoru neophodno je sačekati da se sprovede suzbijanje ili da inskti izgladne ili napuste objekat.

Hemijsku zaštitu treba sprovesti ukoliko se utvrdi da je na parceli oštećenje preko 10% lisne mase, posebno ako se radi o mladim biljkama.

Ukoliko se kupusnjače gaje u zatvorenom prostoru postoji mogućnost upotrebe boja i muzike za njihovo suzbijanje

Više o tome kako se koristi boja protiv insekata saznajte ovde a za upotrebu muzike ovde.

Bioinsekticid se mogu upotrebiti kao rasterivači (repelenti). Svojim, po insekte odvratnim, mirisom rasteruju odrasle jedinke i škode larvama. Pri primeni bioinsekticida neophodno je izbegavati period cvetanja i period neposredno pred cvetanje (ukoliko se gaji semenski usev). To se radi kako ne bi došlo do oštećenja polena i rasterivanja korisnih insekata.

Ukoliko se kusunjače šalju na tržište u svežem stanju onda je poželjno izbegavati upotrebu pesticida najamanje nedelju dana pred plasman.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.