Crna repina pipa (Psalidium maxillosum)

Crna repina pipa je poznata po tome da napada suncokret i šećernu repu.

Broj generacija i prezimljavanje

Razvoj jedne generacije traje dve godine. Ženka polaže jaja u površinskom delu zemljišta od aprila do oktobra i larve se masovno pile tokom leta. Crna repina pipa prezimljava kao odrastao insekt i ,takođe,  u larvenom stadijumu.

Način na koji crna repina pipa nanosi štetu

Larve se hrane korenom repe, suncokreta i mnogih korova, ali su manje štete od odraslog insekta. Najveće štete pričinjava odrasli insekt hraneći se zelenom masom biljke.

 Očekivan period napada

Napad se može očekivati tokom cele godine prvo od strane larvi a potom i odraslih ineskata.

Kako se crna repina pipa suzbija?

Duboko jesenje oranje će larve i odrasle insekte koji su našli zaklon u dubini zemlje izbaciti na hladnu površinu na kojoj će se smrznuti. Nije najefikasnija mera borbe ali uzevši u obzir da je jesenje oranje nepohodno za gajenje šećerne repe neizbežno doprinosi. Plitka ili direktna setva semena šećerne repe je nepoželjna ukoliko se zna da je na parceli bio ili se očekuje napad crne repine pipe.

Od mera zaštite useva značajno je uništavanje korova kao preventivna mera jer se na taj način smanjuje broj mesta na kojima pipa može naći zimsko sklonište.

Preventivno se usev može tretirati bioinsekticidima čija je svrha rasterivanje insekata putem, za njih, odvratnog mirisa. Usled velike otpornosti pipe na hemijska sredstva ubijanje larvi i odrslah insekata bioinsekticidom nije moguće.

Recepte za napravi sam bioinsekticide na bazi kafe i opušaka, koprive, luka i paprike možete naći na ovim linkovima.

Direktnom upotrebom sintetičkog insekticida usev se može tretirati rano u rano proleće, preparatima preporučenim za ostale pipe, ali u povećanoj dozi jer je ova vrsta izuzetno otporna na insekticide.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.