Crna repina pipa (Psalidium maxillosum)

Crna repina pipa je poznata po tome da napada suncokret i šećernu repu.

crna repina pipa 1Broj generacija i prezimljavanje

Razvoj jedne generacije traje dve godine. Crna repina pipa prezimljava kao odrastao insekt i ,takođe,  u larvenom stadijumu.

Način na koji crna repina pipa nanosi štetu

Larve se hrane korenom repe, suncokreta i mnogih korova, ali su manje štete od imaga. Najveće štete pričinjava odrasli insekt hraneći se zelenom masom biljke.

Očekivan period napada

Ženka polaže jaja u površinskom delu zemljišta od aprila do oktobra. Larve se masovno pile tokom leta.

crna repina pipa 2Suzbijanje

Od mera zaštite useva značajno je uništavanje korova kao preventivna mera, dok direktno hemijskim putem možemo tretirati usev u rano proleće, preparatima preporučenim za ostale pipe, ali u povećanoj dozi jer je ova vrsta dosta rezistentna na insekticide. Preporučuje se upotreba preparata na bazi Hlorpirifos+cipermetrin.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.