Graškov žižak (Bruchus Pisorum)

Graškov žižak je najpoznatija štetočina koja napada grašak. Usko specijalizovana štetočina koja napada samo ovu mahunarku.

Broj generacija i prezimljavanje

Ima jednu generaciju godišnje. Graškov žižak prezimljava u skladištima, a u prirodi na različitim mestima. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta.

Način na na koji graškov žižak nanosi štetu

Tipičan je monofag i napada samo grašak. Prisutnost graškovog žiška je jasno uočljiva po prozračnim okruglim mestima na semenjači zrna, ispod kojih se nalazi larva, lutka ili tek formiran odrastao insekt. Može se naći samo otvor kroz koji je izašao odrastao insekt. Larva je ta koja se hrani unutrašnjim sadržajem i pričinjava štetu.

Očekivan period napada

Odrastao insekt izleće iz skrovišta pred kraj proleća u periodu kada grašak cveta. Ženke polažu jaja na mahune, a ispilele larve se ubušuju u zrno i hrane se njegovim sadržajem. Kompletan razvoj traje oko dva meseca.

graškov žižak-1

Lako prepoznatljivo žižljivo seme graška.

 Suzbijanje graškovog žiška

Intezitet napada ove štetočine ocenjuje se neposredno pred berbu, pregledom 50-100 mahuna, i zrna u skladištu. Kod signalizacije poterbe i termina treba napomenuti da je tretiranje potrebno uraditi u polju (preventivno), kako bi se sprečilo unošenje zaraženih zrna u skladište. Ukoliko ova mera ne uspe, mere suzbijanja se sprovode u skladištu.

Na otvorenom polju moguće je primeniti bioinsekticide ili repelente pre nego što grašak procveta. Bioinsekticidi i repelenti svojim, za insekte, odvratnim mirisom rasteruje odrasle jedinke graškovog žiška i sprečavaju ih da polože jaja.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprive, kafe i opšaka možete saznati ovde.

U zatvorenom prosotru postoji mogućnost upotrebe obojenih klopki i muzike. Ove metode su uglavnom delotvorne protiv odraslih insekata graškovog žiška mada i larve stradaju ukoliko su izložene zvučnim frekvencijama koje im ne prijaju.

Više o upotrebi boje možete pročitati ovde a o muzici ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.