Graškova muva (Contarinia pisi)

Graškova muva je poznata po tome da napada useve graška i sličnih mahiunarki.

Broj generacija i prezimljavanje

Graškova muva ima dve generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu.

Način na koji graškova muva nanosi štetu

Ženka prvog pokolenja odlaže jaja u grupicama sa unutrašnje strane čašice cvetnih pupoljaka , odnosno vršnih izbojaka.Drugo pokolenje graškove muve odlaže jaja u mahune. Napadnute mahune su iznutra obložene belim dlačicama , seme je zakržljalo , neravno i grbavo. Takve mahune podložnije su kvarenju i stoga slabije podnose transport.

 Očekivan period napada

U vreme cvetanja graška. Odrastao insekt se javlja samo kada biljke cvetaju.

Suzbijanje graškove muve

Jesenje oranje ubija lutke graškove muve koje su se spremile za prezimljavanje.

U područjima sa većom količinom padavina u prolećnim mesecima obavezno se treba pridržavati plodoreda i ne sejati grašak nakon grašaka . Valja paziti i na prostornu izolaciju , pa ne treba da sejati grašak u blizini prošlogodišnjih površina zaraženih tom štetočinom.

Hemijsko suzbijanje graškove muve je skoro nemoguće izvršiti jer se graškova muva javlja tokom faze cvetanja. Prskanje biljkaa tokom cvetanja može oštetiti polen te se izbegava. Moguća je upotreba repelenata. Repelenti svojim mirisom rasteruju odrasle insekte i moguće je primeniti ih pre nego što biljka počne cvetati. Upotreba repelenata se takđe treba izbegavati dok je cvetanje u toku. Bioinsekticidi su takođe poznati kao i dobri repelenti. redovnom upotrebom ovih sredstava insekti neće prilazizi biljkama jer im smrde.

Više o tome kako se prave i koriste bioinsekticidi od bazi paprike, lukova, koprivekafe i opšaka možete saznati ovde.

U zatvorenom prosotru postoji mogućnost upotrebe obojenih klopki i muzike. Ove metode su uglavnom delotvorne protiv odraslih insekata graškove muve mada i larve stradaju ukoliko su izložene zvučnim frekvencijama koje im ne prijaju.

Više o upotrebi boje možete pročitati ovde a o muzici ovde.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom perparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.