Kukolj (Agrostemma githago)

Kukolj je najpoznatiji naziv ovog korova.

Kukolj se može naći u:

Strnim žitima, pogotovu u pšenici. Ovo je jedan od korva koji je svoj životni ciklus adaptirao u skladu sa proizvodnim ciklusom žitarica. plodonosi u isto vreme kada i usev i to mu omogućava da svoje seme ušunja među seme gajenih kultura. Na ovaj način vrsta je sebi osigurala siguran opstanak.

Opis korova:

Korenov sistem je vretenast. Stablo kukolja je uspravno i pri vrhu razgranato i dlakavo. Raste u visinu do 100 cm. Listovi su linearno lancetasti i obrasli sitnim belim dlačicama. Cvetovi su na dugačkim drškama., pojedinačni, krupni, tamnocrvene i retko bele boje. Plod je čaura.

Cvetanje i plodonošenje

Cveta tokom maja i juna, plodonosi tokom cele godine.

kukolj-1

Preventivne mere:

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i kukolj nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje ptičijeg dvornika i samim tim neće dobiti šansu da formira seme

Pošto korov sazreva istovremeno sa pšenicom i seme korova ulazi u prinos pšenice nužno je koristiti čisto trijerisano seme za setvu. Plodosema od najmanje tri godine daje dobre rezultate u suzbijanju ovog korova.

Pravilno negovan stajnjak. Pošto se stajnjak obično unosi pred setvu žitarica neophodno je da bude dobro negovan i bez korovskog semena jer je velika šansa da seme kukolja tako dospe u usev uprkos tome što je plodosmena ispoštovana.

Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste prolećne useve u kojima se kukolj javlja.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti. U usevu koji je iznikao jedina efikasna mehanička mera suzbijanja je plevljenje.

Hemijsko suzbijanje kukolja

Kukuolj je jedan od najčešćih korova koji se kod nas javljaju tako da sredstva za njegovo suzbijanje mogu sa lakoćom da se nađu. Obavezno izbegavati prskanje neposredno pre ili tokom cvetanja useva. Period svetanja je kritičan i velika je šansa da gajene biljke budu uništene zajedno sa korovom.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.