Kupusna sovica (Mamestra brassicae)

Kupusna sovica je poznata po tome da napada šećernu repu i kupus.

Broj generacija i prezimljavanje:

Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke.

kupusna sovica 1Način na koji kupusna sovica nanosi štetu:

Štetna je larva. a listu prave otvore nepravilnog oblika, ne ozleđujući glavne nerve. Kad malo odraste, gusenica se ubušuje u glavu repe praveći duže ili kraće hodnike.

Očekivan period napada:

Gusenice prve generacije napadaju useve krajem juna i početkom jula meseca a jedinke druge generacije krajem avgusta i početkom septembra.  Leptiri druge generacije pojavljuju se u avgustu, te su štete od njihovih gusenica znatno veće na gajenom bilju krstašica, koje su tada u vegetaciji.

kupusna sovica 2Suzbijanje:

Ukoliko dominiraju gusenice II i III stadijuma a njihov prosečan broj po biljci ide preko jedan , usev šećerne repe treba tretirati odgovarajućim preparatima na bazi Bifenitrina, Alfa-cipermetrina, Lambda-cihalotrina.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.