Kupusna sovica (Mamestra brassicae)

Kupusna sovica je poznata po tome da napada šećernu repu i kupus.

Broj generacija i prezimljavanje:

Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke.

Način na koji kupusna sovica nanosi štetu:

Štetna je larva. Na listu prave otvore nepravilnog oblika, ne ozleđujući glavne nerve. Kad malo odraste, larva se ubušuje u glavu repe praveći duže ili kraće hodnike.

Očekivan period napada:

Gusenice kupusne sovice prve generacije napadaju useve krajem juna i početkom jula meseca a jedinke druge generacije krajem avgusta i početkom septembra.  Leptiri druge generacije pojavljuju se u avgustu, te su štete od njihovih gusenica znatno veće na gajenom bilju krstašica, koje su tada u vegetaciji.

Suzbijanje kupusne sovice:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se kupusnoj sovici smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirno jer lišava repinog buvača izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Jesenje oranje je delotvorno ukoliko insekti koriste žetvene ostake i zemljište za prezimljavanje.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Prskanje se može izvesti u slučaju iznenadne najezde.Ukoliko dominiraju gusenice II i III stadijuma a njihov prosečan broj po biljci ide preko jedan , usev šećerne repe treba tretirati. Ukoliko se šećerna repa gaji više uzastopnih godina na istoj parceli kupusna sovica će sve jače napadati iz godine u godinu. Upotreba repelenata i domaćih insekticida dolazi u obzir.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.