Mali repin surlaš (Lixus scrobicollis)

Mali repin surlaš je poznat po tome da napada šećernu repu, stočnu repu i cveklu.

Broj generacija i prezimljavanje:

Mali repin surlaš ima dve generacije. Prezimljuje kao odrataoi insekt koji se javlja rano u proleće.

Način na koji mali repin surlaš nanosi štetu:

U slučaju prisustva larvi prve generacije u vršnom delu korena dolazi do deformiteta vrata korena. Mali repin surlaš se hrani stočnom i šećernom repom, kao i cveklom.  Usled napada larvi u lisnim drškama tokom leta dolazi do ranijeg propadanja lišća jer se na jednoj dršci hrani 5-8 larvi istovremeno. Gubici od larvi su znatno veći nego od odraslog insekta

Očekivan period napada:

Odrasli oblici malog repinog surlaša se nalaze na repištima sve do jeseni. Sparivanje i polaganje jaja u našim uslovima se dešava od aprila do kraja avgusta, pri čemu tokom leta dolazi do mešanja pokolenja.

 Suzbijanje malog repinog surlaša:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se malom repinom surlašu smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirna jer lišava malog repinog surlaša izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Upotreba repelenata i domaćih insekticida je preporučljiva.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Poželjno je izbegavati period neposredno pred cvetanje useva i period u kome usev cveta kako se ne bi nanela šteta polenu.

Vreme i obim hemijskog tretiranja takođe zavisi od brojnosti odraslih malih repinih surlaša. Može se primeniti pre masovnog polaganja jaja i istovremeno se mogu suzbiti larve.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.