Mali repin surlaš (Lixus scrobicollis)

Mali repin surlaš je poznat po tome da napada šećernu repu.

Broj generacija i prezimljavanje:

Mali repin surlaš ima dve generacije. Prezimljuje kao odrasli insekt koji se javlja rano u proleće.

mali repin surlaš 1Način na koji mali repin surlaš nanosi štetu:

U slučaju prisustva larvi prve generacije u vršnom delu korena dolazi do deformisanja vrata korena. Vrsta se hrani stočnom i šećernom repom, kao i cveklom.  Usled napada larvi u lisnim drškama tokom leta dolazi do ranijeg propadanja lišća jer se dešava da se na jednoj dršci nađe 5-8 larvi. Gubici od larvi su znatno veći nego od imaga.

Očekivan period napada:

Odrasli oblici se nalaze na repištima sve do jeseni. Sparivanje i polaganje jaja u našim uslovima se dešava od aprila do kraja avgusta, pri čemu tokom leta dolazi do mešanja pokolenja.

mali repin surlaš 2Suzbijanje:

Vreme i obim hemijskog tretiranja zavisi od pojave veće brojnosti imaga, a primenjuje se pre masovnog polaganja jaja, pa se time otklanjaju štete od njihovih larvi.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.