Njivska čestoslavica (Veronica agrestis)

Njivska čestoslavica se može naći u ornicama, baštama , lucerištima i deteliništima.

njivska čestoslavica 1Njivska čestoslavica – opis

Korenov sistem je žiličast. Stablo je polegljivo, razgranato pri osnovi, dostiže visinu pd 10 do 30 cm. Listovi su ovalni sa kratkom peteljkom, debeli i sjajni. Cvetovi imaju belu krunicu sa plavim žilicama. Plod je višesemena čaura.

Cvetanje

Traje od aprila do septembra.

Klijanje

Klijanje se odvija tokom kasnog proleća i ranog leta.

njivska čestoslavica 2Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

U strnim žitima suzbija se sa preparatima na na bazi 2,4 D , MCPA, njivska čestoslavica 3Metsulfuronmetil, Hlortoluron+MCPP, Diflorfenikan. Pre nicanja pšenice, raži, suncokreta, krompira i pamuka primenjuje se herbicid
Fluorohloridon. Fluoroglikofen može se primeniti protiv ovog korova u pšenici, ječmu, soji i kikirikiju.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.