Njivska čestoslavica (Veronica agrestis)

Njivska čestoslavica (poznata još kao veronika) se može naći u ornicama, baštama , lucerištima i deteliništima.

Njivska čestoslavica – opis

Korenov sistem je žiličast. Stablo je polegljivo, razgranato pri osnovi, dostiže visinu pd 10 do 30 cm. Listovi su ovalni sa kratkom peteljkom, debeli i sjajni. Cvetovi imaju belu krunicu sa plavim žilicama. Plod je višesemena čaura.

Cvetanje i klijanje

Čestoslavica cveta od aprila do septembra, klijanje se odvija tokom kasnog proleća i ranog leta.

čestoslavica-1

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve.

Više o provokaciji korva možete saznati ovde.

Mehaničke mere uključuju

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i čestoslavica nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje čestoslavice

U praksi se njivska čestoslavica tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.