Njivska palamida (Cirsium arvense)

Njivska palamida je najpoznatiji naziv za ovaj korov.

Njivska palamida se nalazi u:

Svim jednogodišnjim i višegodišnjim usevima i zasadima.

Kako izgleda njivska palamida?

Korenov sistem je sastavljen od glavnog korena koji raste vertikalno i bočnih korenova koji izbijaju iz njega i u početku rastu horizontalno a zatim vertikalno. Stablo je uspravno, razgranato, visine 60-120 cm, sa mnogo glavica pri vrhu. Listovi su naizmenično raspoređeni, razdeljeni, na gornjoj strani sa kratkim bodljama. Dvodoma je biljka. Cvetovi su sakupljeni u glavičaste cvasti. Krunica je crveno-ljubičaste boje, a njen obod od osnove izdeljen na pet delova. Plod je ahenija sa papusom.

Klijanje, cvetanje i razmnožavanje

Klijanje i cvetanje nisu od velikog značaja u borbi protiv ovog korova jer se palamida prvesnstveno razmnožava i širi vegetativnim putem.

njivska palamida-1

Preventivne mere:

Višepoljni plodored.

Mehaničke mere uključuju

U gustom usevu je je mehaničko suzbijanje teško ili nemoguće. Jedan od metoda pomoću kojeg se njivska palamida i drugi korovi suzbijaju je predsetvena provokacija.

Više o provokaciji korova saznajte ovde.

U širokorednom usevu se preporučuje redovna međuredna obrada putem okopavanja i kultiviranja. Ključ uspeha je redovnost, povremeno okopavanje ili kultiviranje će samo doprineti brže širenju korva dok redovno sprovođenje ovih mera imznara koren tako što ga prisiljav da stalno troši hraniva na regeneraciju.

Saznajte kako pretvoriti stari bicikl u međuredni kultivator ovde i zašto je poželjno imati vilu za oranje ovde.

U voćnjacima i vinogradima mogu se preporučuje redovno okopavanje, košenje i međuredno kultiviranje.

Kako se njivska palamida prska?

Njivska palamida je dikotiledona biljka i u praksi se smatra za širokolisni korov.

U gustim usevima uvek postoji rizik da se prskanjem oštete gajene biljke i preporučljivo je izbegavati ga.

U širokorednimu usevima se prskanje može sprovesti ali je preporučljiva montaža zaštitne zavese na prskalicu.

U voćnjacima i vinogradima, sa izuzetkom jagoda i sličnih zeljastih kultura, se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja. Upotreba drugih vrsta herbicida koje su namenje za suzbijanje zeljastog bilja takođe dolazi u obzir.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.