Obična mlečika (Euphorbia cyparissias)

Obična mlečika nema dodatnih poznatih imena

Obična mlečika se nalazi na

Ornicama, livadama, šljunkovitim zemljištima.

Opis korova

Korenov sistem je sastavljen iz vrlo razvijenih rizoma Unicodeiz čijih pupoljaka izbijaju nova stabla. Stabla su pojedinačna i uspravna, pri vrhu se granaju, rastu u visinu do 60 cm. Listovi su uski i linearni. Svi delovi mlečike sadrže sok. Vrlo je otrovna ali ima i lekovite osobine. stoka je izbegava, u slučaju da pojede mlečiku dolazi do trovanja. Cvasti su štitatste u grupama od 10 do 15 zajedno. plod je hrapava čaura.

obična mlečika 2Cvetanje

Nepoznato.

Klijanje

Nepoznato.

Preventvine mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored.

Mehaničke mere uključuju

Sve mehaničke mere usmerene ka smanjenju zakorovljenosti, blagovremeno uništavanje nadzemnih izdanaka putem obrade zemljišta.

Hemijsko suzbijanje i preporučljivi herbicidi

U strnim žitima delimičan uspeh se postiže upotrebom preparata na bazi: 2,4 obična mlečika 3D , MCPA. U kukuruzu se primenjuju preparati na bazi: Propionitrazina, Hlorbromurona i Meturona. Preparati na bazi lenacila se koriste u šećernoj repi. U lucerki se primenjuju preparati na bazi : Propinilbenzamida. U vinogradima primenjuju se preparati na bazi Terbuletilazin+Terbuletilaton.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.