Obična mlečika (Euphorbia cyparissias)

Obična mlečika nema dodatnih poznatih imena. Osim što je korov poznata je po svojim lekovitim svojstvima,

Obična mlečika se nalazi na

Ornicama, livadama, šljunkovitim zemljištima.

Opis korova

Korenov sistem je sastavljen iz vrlo razvijenih rizoma iz čijih pupoljaka izbijaju nova stabla. Stabla obične mlečike su pojedinačna i uspravna, pri vrhu se granaju, rastu u visinu do 60 cm. Listovi su uski i linearni. Svi delovi mlečike sadrže sok. Vrlo je otrovna ali ima i lekovite osobine. stoka je izbegava, u slučaju da pojede mlečiku dolazi do trovanja. Cvasti su štitatste u grupama od 10 do 15 zajedno. plod je hrapava čaura.

Lekovitost

Od mlečike se pravi čaj koji služi za ublažavanje tegova i rešavanja problema vezanih za poremećaje prostate. Čajevi se mogu naći u slobodnoj prodaji.

Ne ohrabrujemo samostalno lečenje ili uzimanje preparata na „svoju ruku“. Najbolje i najdelotvornije lečenje je uz doktorski nadzor i konsultaciju. Mlečika je otrovna za ljude i njima slične krupne životinje.

Cvetanje i klijanje

Nije moguće tačno utvrditi periode cvetanja i klijanja

obična mlečika-2

obična mlečika-2

Preventivne mere uključuju

Setvu čistog semena, plodored, upotreba pravilno negovanog stajnjaka i komposta. Metod predsetvene provokacije korva se preporučuje za guste useve.

Mehaničke mere suzbijanja obične mlečike

Kosidba nepoljoprivrednih površina koje okružuju parcelu je dobra mera regulacije korovske populacije i obična mlečika nije izuetak. Redovnom kosidbom onemogućava se stasavanje biljke i samim tim neće dobiti šansu da formira seme.

Međuredna obrada useva putem okopavanja i kultiviranja se pokazala kao efikasna mera borbe u samim usevima. Redovnost je, i u ovom slučaju, ključ uspeha.

Dug i napran posao okopavanja i kultiviranja se može ubrzati i učiniti jeftinijim pretvaranjem starg bicikla u kultivator ili upotrebom vile za oranje.

Postoji i mogućnost upotrebe živine za suzvijanje korova  Kokoške i čurke efikasno nalaze i jedu seme bez obzira na stanje zrelosti i tako sprečavaju formiranje nove generacije korova.

Više o živini i kako je uposliti saznajte ovde

Hemijsko suzbijanje obične mlečike

U praksi se obična mlečika tretira kao širokolisni korov. U zavisnosti od tipa useva (uskloisni ili širokolisni) bira se adekvatno sredstvo za prskanje. Gusti usevi su rizični za prskanje dok se u širokorednim usevima prskanje može sprovoditi. Preporičljiva je upotreba zaštitne zavese na prskalici.

Na nepoljoprivrednim površinama se mogu primeniti totalni herbicidi namenjeni za suzbijanje zeljastog bilja.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.