Obična repina pipa (Bothynoderes Punctiventris)

Obična repina pipa je poznata po tome da napada šećernu repu, cveklu, spanać i stočnu repu.

obična repina pipa 1Broj generacija i prezimljavanje:  

Obična repina pipa ima jednu generaciju godišnje. Zimsku pauzu provodi u stadijumu odraslog insekta.

Način na koji obična repina pipa nanosi štetu:

Najveće štete pričinjava u stadijumu odraslog insekta.  Način na koji odrasli insekti oštećuju biljke veoma je karakterističan. One najčešće izgrizaju rubove lišća praveći polumesečasta veća ili manja udubljenja.  Najveće štete pričinjava šećernoj repi ali i stočnoj repi, cvekli i spanaću.

obična repina pipa 2Očekivan period napada:

Kritičan period u razvoju biljaka je od nicanja do formiranja prvog para stalnih listova.

Suzbijanje:

Kod useva koji se graniče sa starim repištima potrebno je tretirati ivične delove parcela. Ukoliko je potrebno, osim lovnih kanala između starih i novih repišta, uraditi tretman insekticidima na bazi Fenitrotiona i Fentiona.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.