Obična repina pipa (Bothynoderes Punctiventris)

Obična repina pipa je poznata po tome da napada šećernu repu, cveklu, spanać i stočnu repu.

Broj generacija i prezimljavanje:

Obična repina pipa ima jednu generaciju godišnje. Zimsku pauzu provodi u stadijumu odraslog insekta u zemljištu, žetvenim ostatcima i nepoljoprivrednim površinama.

Način na koji obična repina pipa nanosi štetu:

Najveće štete pričinjava u stadijumu odraslog insekta.  Način na koji odrasli insekti oštećuju biljke veoma je karakterističan. One najčešće izgrizaju rubove lišća praveći polumesečasta veća ili manja udubljenja.  Najveće štete pričinjava šećernoj repi ali i stočnoj repi, cvekli i spanaću.

Očekivan period napada:

Kritičan period u razvoju biljaka je od nicanja do formiranja prvog para stalnih listova. Usni aparat obične repine pipe nije dovoljno snažan da pregrize razvijeno zaštitno tkivo biljke shodno tome pažnja se mora posvetiti zaštiti useva u prvim stadijumima rasta i razvića.

Suzbijanje obične repine pipe:

Preventivno se mogu kositi zelene površine oko parcele kako bi se običnoj repinoj pipi smanjio broj mesta na kojima može da prezimi i da se sakrije tokom vremenskih nepogoda. Dalje, primena plodoreda, naročito plodosmene je delotvirna jer lišava običnu repinu pipu izvora hrane sledeće godine. Insekti će biti primorani da napusti područije ili umru od gladi. Usevi koje ona napada se mogu vratiti na istu parcelu tek nakon tri godine.

Puštanje živine na zelenu površinu oko parcele je izuzetno delotvorna metoda kontrole populacije insekata. U samom usevu patke se preporučuju kako bi se izbegla/smanjila šteta usevu.

Više o ulozi živine u suzbijanju insekata i korova možete pročitati ovde.

Prskanje se može izvesti u slučaju iznenadne najezde. Ukoliko se šećerna repa gaji više uzastopnih godina na istoj parceli obična repina pipa će sve jače napadati iz godine u godinu.

Upotreba repelenata i domaćih insekticida je preporučljiva.

Recepte za uradi sam domaći insekticid od lukova, paprike, koprive, kafe i opušaka možete naći klikom na ime sredstva.

Poželjno je izbegavati period neposredno pred cvetanje useva i period u kome usev cveta kako se ne bi nanela šteta polenu.

Pre upotrebe preparata detaljno pročitati uputstvo. Radi efikasnije upotrebe i izbegavanja neželjenih posledica koje mogu da nastanu upotrebom preparata konsultovati se za zaštitarom ili fito farmaceutom.